Informovala o tom Lenka Kadašová z portálu Slovakregion, ktorý súťaž organizoval. Mesto Prievidza v súťaži získalo 30 053 hlasov a obec Hlinné 21 864 hlasov. Hlasovanie prebiehalo od 1. apríla do 31. októbra.

Druhým najkrajším slovenským mestom je Spišská Nová Ves, ktorá získala 29 821 hlasov. Tretie miesto získalo mesto Zvolen s podporou 29 625 hlasov.

Na druhom mieste sa za najkrajšou obcou Hlinné umiestnila obec Santovka s 20 271 hlasmi. Tretia skončila Terchová s 19 023 hlasmi.

Najkrajšie mesto Slovenska
mesto počet hlasov
Prievidza 30 053
Spišská Nová Ves 29 821
Zvolen 29 625
Bardejov 29 251
Ružomberok 16 992
Levoča 16 800
Púchov 16 526
Žilina 14 854
Bojnice 13 711
Sabinov 13 584
Zdroj: Slovakregion
Najkrajšia obec Slovenska
obec počet hlasov
Hlinné 21 864
Santovka 20 271
Terchová 19 023
Sedliacka Dubová 18 980
Turík 18 659
Komjatice 17 856
Smižany 17 515
Horné Chlebany 12 255
Malinová 11 194
Olcnava 10 964
Zdroj: Slovakregion