V štruktúrach Európskej únie pracovalo v roku 2021 viac ako 700 občanov SR. Na efektívne presadzovanie záujmov zahraničnej politiky Slovenska je však dôležité posilniť personálne zastúpenie Slovákov v európskych inštitúciách. Vyplýva to z výročnej správy o členstve SR v EÚ, ktorú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí predložilo do medzinárodného pripomienkového konania.

„Obzvlášť viditeľný je nižší počet občanov SR na vyšších stupňoch riadenia. Ako príklad možno uviesť Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, kde má SR 30 zamestnancov, z toho len jedného v strednom manažmente ako vedúceho delegácie," uvádza sa v správe.

Rezort už pripravuje koncepciu

V Európskej komisii pracovalo 424 občanov, v Európskom parlamente 150, v Generálnom sekretariáte Rady EÚ 76, vo výbore regiónov 17, v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 19 a v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pracovalo 30 ľudí.

Rezort zahraničných vecí v tejto súvislosti pripravuje koncepciu, ktorej cieľom bude posilniť výkon personálnej politiky vo vzťahu k EÚ vrátane vysielania národných expertov do inštitúcií EÚ. Úpravy sú podľa rezortu potrebné aj z dôvodu zmeny bruselského prostredia.

Ďalšie dôležité správy

mzda
Neprehliadnite

Slovensko v číslach: Ako zarábajú Slováci? Mzdové nožnice sa roztvárajú