Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR chce zamedziť stavaniu budov pri vodných tokoch a zmenšovaniu územia blízkeho k toku rôznymi terennými úpravami. Plánuje zabrániť aj budovaniu nevhodných opatrení na ochranu pred povodňami, a tým zabezpečiť priestor na prirodzené zadržiavanie vody v krajine a pre revitalizáciu tokov. Vyplýva to z novely zákona o ochrane pred povodňami, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

Obce v rámci svojho rozvoja riešia aj nové lokality, vhodné najmä pre výstavbu bytových budov. Medzi menej zastavané a čoraz viac žiadané lokality na zástavbu patria územia v blízkosti riek a potokov. „Tie však sú často inundačnými územiami, t. j. územiami, ktoré sú počas zvýšených prietokov zaplavované vodou vybreženou z korýt vodných tokov. Práve z dôvodu zaplavovania neboli doteraz zastavané," uvádza envirorezort.

trencin
Neprehliadnite

Kraj hradov a zámkov s citom pre životné prostredie

Tvrdí, že narastá tlak na zmenšovanie rozlohy inundačných území, prípadne na ich úplnú likvidáciu. Tie sú pritom dôležité z hľadiska ochrany pred povodňami, pretože rozliatím vody mimo koryta znižujú povodňové ohrozenie v lokalitách nižšie po prúde toku. Ochraňujú a zlepšujú aj stav prírody.

Cieľom návrhu zákona je odstrániť zneužívanie doterajšej výnimky na stavbu budov na krátkodobé pobyty, ktoré sú následne využívané na celoročné bývanie. MŽP chce vďaka novele zachovať inundačné územia v existujúcom rozsahu bez ich zmenšovania. Zároveň plánuje zachovať možnosť robiť preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami správcovi vodného toku.