Podľa informácií Štatistického úradu je priemerná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve napriek kríze stále vyššia ako pred rokom, keď v druhom štvrťroku dosiahla 733 eur. Navzdory mzdovým škrtom v mnohých firmách. Spôsobuje to vplyv štatistickej vzorky, z ktorej vypadli desaťtisíce prepustených. Tí väčšinou poberali mzdy nižšie ako priemer, čo strednú hodnotu platov zostávajúcich zamestnancov „umelo“ zvyšuje.

Rast platov sa však oproti minulosti výrazne znížil. Kým v rokoch 2001-2007 rástla priemerná nominálna hrubá mzda 5-10 percentným tempom za rok, od posledného štvrťroka 2008 sa tento rast výrazne spomalil. V druhom štvrťroku tohto roka dosiahol už len 2,8%. Podobný trend badať aj vo vývoji reálnej mzdy, ktorá nominálnu očisťuje o rast spotrebiteľských cien. Aj reálna mzda je však stále vyššia ako pred rokom – vďaka už takmer nulovej inflácii.

Vyšší priemer miezd ovplyvnila znižujúca sa zamestnanosť pracovníkov s nízkymi platmi. Tá za posledný rok poklesla hlavne v odvetviach reštaurácií a pohostinstiev, veľkoobchodu (až o štvrtinu) ako aj v priemyselnej výrobe (o pätinu). Všetky tieto odvetvia registrujú nižšie platy ako je priemerná mzda v hospodárstve. Odstupné priemernú mzdu smerom nahor neovplyvnilo, keďže sa do jej výpočtu nezahŕňa.

Najvyššie platy sú v súčasnosti v sektore informácií a komunikácie, ako aj dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (1100-1500 eur).

Priemerné platy konkrétnych povolaní štatistici štvrťročne nesledujú. Takéto čísla by pravdepodobne vykázali citeľný medziročný pokles miezd vo veľkom množstve profesií. Posledné ročné čísla sú k dispozícii iba za minulý rok, keď mzdy ešte svižne rástli.

Paradoxný vývoj priemerného platu bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti. V čase hospodárskeho oživenia môže priemerná mzda dokonca klesať, keďže sa do štatistickej vzorky budú znovu dostávať ľudia s menej platenými zamestnaniami. Mzdy bude držať pri zemi aj vysoká nezamestnanosť, keďže tá je prejavom prebytku ponuky pracovnej sily nad dopytom po nej.

Na mzdy tlačí kríza

Foto na titulke - Photodisc