Myslíte si, že vláda by mala zraziť infláciu znížením  DPH či iných spotrebných daní, ako to robia krajiny V4?

40 % Asi áno, ale len dočasne a vhodnými nástrojmi, nie chaoticky

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts
Vláda by mala adresne pomôcť najviac postihnutým skupinám a zdroje na túto pomoc by mala nájsť šetrením výdavkov štátu a to kľudne aj znižovaním počtu štátnych zamestnancov, ktorý by si v súčasnosti vedeli určite nájsť uplatnenie  na trhu práce, keďže ponuka voľných pracovných miest je veľká.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Určite je potrebné sa zaoberať rastúcou infláciou.  Nakoľko to bude mať zlý vplyv na podnikateľský sektor, ktorý to postupne alebo aj skokovito prenesie na spotrebiteľov, odberateľov. Len je otázka či ministrom financií na Slovensku záleží na životnej úrovni obyvateľov Slovenska alebo či sa tešia z rastúcich príjmov rozpočtu. Pričom rozdávajú peniaze na nezmyselné "populistické" projekty typu očkovacia lotéria....

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit
Úlohou vlády je nepochybne sa starať o vytvorenie vhodných podmienok ako na podnikanie, tak aj pre občanov Slovenskej republiky. Aj preto  by im nemali byť ľahostajné veľké výkyvy na trhu, ktoré môžu spôsobiť bankroty firiem, či výrazne znížiť životnú úroveň na Slovensku. Ak iné štáty tieto kompenzácie (hoci len dočasné) pre firmy či obyvateľov prijímajú, ukazujú že žijú s ľuďmi a pre ľudí. A zároveň firmy podnikajúce v týchto štátoch získavajú vo vzťahu k nám konkurenčnú výhodu. Preto by vláda mala konať!

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Rýchlo rastúcu infláciu treba potlačiť, ale iba dočasnými nástrojmi.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Naša krajina by sa mohla inšpirovať v zahraničí, je množstvo skvelých príkladov, ako na to. Tie vypracovali skutoční odborníci, ktorí tak môžu uľahčiť návrhy riešení  nám, a taktiež pomôcť usporiť čas.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Náš vnútorný trh je najmenší, závislosť na exporte najvyššia, potravinová bezpečnosť najbiednejšia a stratili sme (opäť) aj oproti susedom čas...

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava
Malo by to byť domyslené a dotiahnuté do konca a zamyslieť sa nad pravidlami a otázkami: ak sa štát vzdá časti príjmov, kto získa výhodu? Občania nižšími cenami, alebo obchodníci zvýšenou maržou. Ak sa po nejakom období sadzba DPH vráti naspäť, nezvýšia sa o tú časť ceny a nebude to vlastne iba odložená inflácia?

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Je to jedna z možností, ako v súčasnosti zmierniť dopad inflácie, ktorá trápi všetky európske ekonomiky. Znížená DPH by mala význam vtedy, ak by si jej výpadok štát nekompenzoval navýšením sadzby alebo odvodu v inom segmente svojho príjmu. Ináč by tak slovenská peňaženka na jednej strane ušetrila, na druhej strane preplatila. Takéto riešenie by nemalo žiadny praktický význam. Prudký rast inflácie by zastavil až koniec pandémie, kedy by nehrozili markantné výpadky vo výrobe, v logistike, v službách atď. Kedy to však bude, je otázne, lebo vírus mutuje, a tým neohrozuje len naše zdravie, ale aj ekonomickú stabilitu trhových subjektov.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Je mimoriadne dôležité, aby vláda a najmä rezort financií dokázali nastaviť správne fiškálnu politiku štátu. Opatrenia musia vychádzať z fundamentov nášho lokálneho trhu. Som, žial, celkom skeptický, či to na čele s aktuálnym ministrom financií dokážeme. Aj keď nepochybujem a viem, že máme na danom rezorte veľa šikovných ľudí. Je však potrebné, aby mali správneho lídra a toho bude potrebovať aj Slovensko v boji s infláciou.

Miroslav Adamiš, riaditeľ, generálne riaditeľstvo pre preklad, Európska komisia
Áno, ale len spotrebne dane nie DPH, skúsenosti ukazujú, že ak sa upraví či už smerom nahor alebo smerom nadol DPH, tak je ju už ťažko dostať na pôvodnú vyššiu alebo nižšiu úroveň. Spotrebne dane by sa dali flexibilnejšie nastavovať v závislosti od cien na trhu.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Anna Hudáková, business & HR consultant

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

27 % Určite áno, robia to aj susedia, umožňuje to aj EÚ

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Zníženie nielen DPH, ale všetkých daní na 15 percent a zníženie odvodov by pomohlo výrazne rozbehnúť ekonomiku. Prinieslo by to dobrú náladu a vyššiu spotrebu. A konečne by mala vláda zrušiť všetky obmedzenia. Mali by nechať ľudí v pokoji robiť, zarábať a zabávať sa.

Roman Fila, výkonný riaditeľ, Wisdom Factory, s.r.o. , Bratislava 
Za mňa ideálne najmä v odvetviach, ktoré boli/sú najvýraznejšie zasiahnuté pandémiou.

Martin Melišek, CFO, Softec
Takéto opatrenie je neštandardné a v princípe ho neschvaľujem, ale v súčasnej neštandardnej situácii nie je iná rozumná cesta. Bez toho môžeme v okruhu 30-50km okolo hraníc prakticky zavrieť obchody a pozerať sa, ako ľudia chodia nakupovať za hranice. Alebo nič nezmeníme, budeme to nazývať podpora ekonomiky našich susedov a čudovať sa, že výber DPH prudko poklesol?

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool, s.r.o., Košice
Rozhodne by tento krok uvítali všetci občania našej krajiny.

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 
Okolité krajiny majú aj bez opatrení DPH na potraviny nižšiu ako u nás. Takže by som zníženie DPH na potraviny považoval za vhodný nástroj.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
Nie som ekonóm, ale situáciu chápem tak, že Slovensko ako jediná krajina V4 je v eurozóne, takže tie systémové zásahy by mala urobiť ECB, tá disponuje potrebnými nástrojmi. Slovensko samozrejme môže prijať potrebné úsporné a kompenzačné opatrenia na národnej úrovni, ale do toho sa vládam (a už vôbec nie našej štvorkoalícii) pri nutnosti potrebných aj nepopulárnych opatreniach, nie vždy chce.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Nekončiaca pandémia a opakujúce sa lockdowny tlačia na kolená podnikateľov aj zamestnancov. A deje sa to v čase prudko rastúcich cien. Som presvedčená, že aspoň dočasné zníženie DPH a spotrebných daní by umožnilo ľuďom ľahšie dýchať

Radúz Dula, country manager Slovensko, amazingplaces.sk
Naša vláda potrebuje veľmi veľa času na to, aby si uvedomila, že nie sme ostrov. Ak DPH znížia okolité krajiny, tak nákupy a služby v nich získajú konkurenčnú výhodu. Utrpí maloobchod, cestovný ruch a na konci aj výber DPH.

Martin Volek, riaditeľ, Volis International
Minimálne to pomôže odvetviam, ktoré boli najviac zasiahnuté koronou, ako napr. gastro a cestovný ruch.

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

Marcela Tokošová, riaditeľka, v.d. Kovotvar v Kútoch

Martin Krištoff, finančný analytik , HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Richard Lady, Co-owner a Managing director, JAS Plastik-Automotive a JP Auto

17 % Skôr nie, nikde nie je záruka, že ceny a inflácia skutočne klesnú

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Po skúsenostiach s mnohými opatreniami vlády, radšej nech nič prehnané nerobí.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Po podobných skúsenostiach za posledné roky  na Slovensku neverím, že to bude mať vplyv na znižovanie konečných cien pre spotrebiteľov. Dlhodobo tvrdím, že treba pracovať na zdravom podnikateľskom prostredí, ktoré bude motivovať a vytvárať zdravé konkurenčné prostredie. To prospeje celej ekonomike a v konečnom zúčtovaní aj príjmom podnikateľov i príjmom štátu.

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies, a.s., Bratislava
Neverím, že inflácia klesne na základe nižšej DPH, aj keď sektor služieb a gastro boli silno postihnuté krízou spojenou s covidom-19 a iste by takýto krok uvítali.

Marián Ráno, riaditeľ, Solidita, s.r.o., Bratislava
Nemyslím si, že znížením DPH sa znížia ceny. Väčšina obchodníkov premietne nižšiu DPH do vyššieho základu dane a výsledná cena sa tak nezmení. Chybou bolo zvýšenie DPH na 20%. Tam sa zvýšenie cien prejaví okamžite. Opačne to tak nefunguje.

Silvia Hallová, partnerka, Grant Thornton
Inflácia je primárne vyvolaná stále vysokým dopytom a pretrvávajúcimi problémami v dodávateľských reťazcoch. Samotné zníženie DPH nemusí znamenať pokles cien, práve naopak, o čo klesne DPH, si podnikatelia ponechajú ako kompenzáciu za doterajšie straty spôsobené pandémiou. Infláciu dokážu potlačiť len účinné opatrenia menovej politiky ECB.

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Inflácia bola dlho očakávaná a keď konečne prišla, vnímame ju ako veľký problém. Nemyslím si, že sa dá zastaviť jednoduchými opatreniami, do ekonomiky prišlo za posledné roky príliš veľa peňazí na to, aby existovali jednoduché metódy na "otočenie smeru". Ja osobne očakávam, že s infláciou tu budeme žiť dosť dlho. Jediná otázka je nad jej výškou. Boli časy, keď 3% boli žiadúce a hýbali sme sa okolo nuly, tak očakávam že niečo okolo 6% sa nám nevyhne.

Ján Sabol, člen, Generálna rada Združenia podnikateľov Slovenska

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

13 % Určite nie, treba stabilizovať rozpočet a nepodporovať populizmus

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
V zásade som stúpencom nízkych daní. Avšak nepáčia sa mi nesystémové chaotické opatrenia; napr. bez rozmyslu odpísané od suseda. Ako keď školák v škole odpíše od svojho spolužiaka, lebo sa nedostatočne pripravil a tečie mu do topánok; alebo vysokoškolák diplomovku...

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora v SR
Nárast inflácie je globálny a je determinovaný viacerými faktormi, z ktorých tie podstatné (napr. klimatické zmeny, či geopolitické napätie) neovplyvnia ani centrálne banky, či daňová politika . Navyše, ak chceme byť seriózni v našom boji proti klimatickým zmenám, rast cien sa zďaleka neskončil, keďže doteraz neplatíme skutočnú cenu uhlíka, ktorý je emitujeme pri produkcii nášho jedla, bývania, cestovania, či zábavy.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Na rozdiel od susedov, sme súčasťou eurozóny. Preto by sme mali robiť opatrenia spoločne s ostatnými členmi menovej únie. Samostatné opatrenia majú malý zmysel, sme v inej situácii ako ostatní členovia V4

Martin Urban, generálny riaditeľ, Jungheinrich
Ide o nesystémové opatrenia.

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

3 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Zníženie daňového zaťaženia je určite v poriadku a vítané. Spolu s tým je však nevyhnutné okresať aj verejné výdavky. Z verejnej debaty sa, žiaľ, vytratila alternatíva o štíhlom a efektívnom štáte...

Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ Divízie firemného bankovníctva, VÚB
Spotrebiteľ naplatí len DPH. Platí celu cenu tovaru. Považujem za otázne, do akej miery by prípadné zníženie DPH v skutočnosti zmiernilo inflačné dopady. Očakávam dlhodobejšie riešenia.