Vodiči najčastejšie spanikária v mestách, ktoré nepoznajú a v dopravných situáciách, ktorým nie sú bežne vystavení. Tými najčastejšími je križovanie cesty s električkovou koľajou, pruhmi vyhradenými pre autobusy alebo pri premávke dočasne riadenej políciou. Pripravili sme pre vás test križovatiek, ktorý overí vaše zručnosti aj v týchto situáciách.

Po udelení vodičského preukazu už väčšinou testy z autoškoly neotvoríme. Nie je na škodu si preto raz čas oprášiť vedomosti. Za týmto účelom sme pripravili test križovatiek, ktorý obsahuje 6 menej obvyklých dopravných situácií.

Pokiaľ test nezvládnete na prvýkrát, odporúčame vám ho zopakovať. Aj keď vo vašom meste možno električky nejazdia, pri prejazde väčším mestom budete musieť vedieť, ako sa zachovať aj v takýchto dopravných situáciách.