Po vyše ročnej intenzívnej príprave a rokovaniach s domácim agrosektorom a zástupcami EÚ Európska komisia schválila finálnu podobu slovenského Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Vlčan: Dokážeme postaviť náš vidiek na nohy

„Na strategickom pláne tvrdo pracovali kolegovia z ministerstva a zástupcovia poľnohospodárskej a potravinárskej samosprávy uplynulý takmer rok a pol, za čo sa im chcem v mene celého agrorezortu poďakovať. Ide totiž o najzásadnejší dokument, na základe ktorého budú poľnohospodári, lesohospodári, potravinári či miestne akčné skupiny čerpať európske zdroje a zdroje štátneho rozpočtu v objeme viac ako 4 miliardy eur. Keď k tomu prirátame 1,25 miliardy eur vo forme úverov pre potravinárov, ktoré môže vygenerovať 250-miliónová štátna záruka, ide v agrorezorte o objem financií, ktorý v histórii nemá obdobu. Som presvedčený, že ak sa nám podarí tieto prostriedky efektívne investovať, dokážeme postaviť náš vidiek na nohy,“ uviedol agrominister Samuel Vlčan.

Konkurencieschopnosť a odolnosť sektora 

Cieľom strategického plánu Slovenska je podľa MPRV zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov. Plán zavádza hornú hranicu priamych platieb na základe veľkosti farmy a redistribučnú podporu pre malé a stredné podniky. Dodatočná ročná podpora vo výške 370 miliónov eur pomôže slovenským farmárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, keďže do tejto kategórie patrí 61 percent slovenskej poľnohospodárskej pôdy.

S pomocou podpory CAP sa slovenský plán podľa agrorezortu usiluje o to, aby do roku 2030 bolo 20 percent poľnohospodárskej pôdy na Slovensku obhospodarovanej ekologicky. Okrem toho takmer 64 percent dobytčích jednotiek bude profitovať z fondov EÚ na zníženie používania antibiotík a podpory dobrých životných podmienok zvierat. Rozvoj vidieka je tiež veľkou súčasťou strategického plánu Slovenska, keďže podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Napokon viac ako 10 000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä pokiaľ ide o digitalizáciu a udržateľné poľnohospodárstvo.

Ďalšie dôležité správy

pekári
Neprehliadnite

Pekári nedostanú ani euro. Šanca na ich záchranu je, štát však podporí iba niektoré segmenty