Moneta Money Bank podpísala so spoločnosťami zo skupiny PPF rámcovú zmluvu ohľadom akvizície Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a spoločnosti Benxi. Akvizícia je podmienená súhlasom akcionárov banky na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať v júni. Moneta to vo štvrtok oznámila ČTK.

Akvizíciou získa Moneta od skupiny PPF sto percent akcií skupiny Air Bank za celkovú kúpnu cenu 25,90 miliardy Kč (viac ako miliarda eur). Tá bude hradená z 2,59 miliardy Kč (100 miliónov eur) z nadbytočného kapitálu banky a z 23,31 miliardy Kč (902 miliónov eur) získanej úhradou emisného kurzu skupinou PPF za úpis 291 375 000 novo vydaných akcií Monety. Nové akcie budú vydané za 80 Kč (3,1 eura) za akciu a navýšia celkový kapitál banky. Kúpna cena bude zaplatená pri vysporiadaní akvizície.

Väčšinový vlastník PPF Petr Kellner.
Neprehliadnite

Kellnerova PPF chce ovládnuť Monetu a vytvoriť tretiu najväčšiu banku v ČR

Celkový počet vydaných akcií Monety sa tým zvýši z 511 miliónov kusov na 802 375 000 kusov. Po akvizícii bude PPF vlastniť podľa odhadu 55,38 percenta akcií banky, a bude preto musieť urobiť povinnú ponuku prevzatia spočívajúcu v odkúpení až sto percent akcií Monety za cenu minimálne 80 Kč za akciu. Pokiaľ Česká národná banka nestanoví inú cenu.

Hodnota banky by mala byť minimálne 40,9 miliardy Kč (takmer 1,6 miliardy eur), čo predstavuje 1,5násobok hodnoty vlastného kapitálu na konci roka 2020 a 15,7násobok čistého zisku za minulý rok. Vysporiadanie akvizície sa predbežne predpokladá na 1. október 2021. Predchádzať mu musí súhlas mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov, schválenie Českou národnou bankou a Národnou bankou Slovenska a získanie protimonopolného súhlasu Európskej komisie.

Moneta Money Bank
Neprehliadnite

Kellnerova smrť zasiahla pražskú burzu, klesajú akcie operátora O2 a Moneta Money Bank

PPF má teraz podiel v Monete zhruba 28 percent. Podiel získala aj vďaka ponuke odkupu akcií za 80 Kč za jednu.

Skupina PPF Petra Kellnera, ktorý v marci zahynul, investuje do mnohých odvetví, a to od finančných služieb, telekomunikácií, nehnuteľností, strojárstvo až po biotechnológie. PPF ku koncu prvého polroka vlastnila aktíva za 44 miliárd eur a zamestnávala celosvetovo 98 000 ľudí.

Moneta Money Bank funguje pod súčasným názvom od roku 2016. Meno banky sa vtedy zmenilo z predchádzajúceho GE Money Bank v súvislosti s jej vstupom na burzu v máji toho istého roku. Moneta je jednou z najväčších firiem obchodovaných na pražskej burze.