Priemyselné závody s tradičnou výrobou zdedili obrovské haly, kde sa kedysi naplno pracovalo. Lenže neskôr sa výroba zmodernizovala a zúžila, často aj na polovicu a centrálne sa vykuruje a svieti všade, aj v prázdnom priestore. Firmy cítia, že tu unikajú peniaze, no väčšia pozornosť a investície logicky smerujú do core biznisu. A tak energetiku plátajú ako sa dá – provizórnymi opatreniami bez dlhodobých prínosov.

Komplexný pohľad
Vo výrobnom závode Kinex Bearings v Kysuckom Novom Meste sa rozhodli riešiť túto situáciu od základu. Pri výrobe ložísk treba veľa  rôznych druhov energií, teplo i chladenie, najmä v procese kalenia. Ložiská sa ohrievajú na osemsto stupňov Celzia, aby sa následne v olejových kúpeľoch prudko schladili. Tým oceľ získa potrebnú tvrdosť. Firma začala hľadať možnosti, kde v tomto procese ušetriť. Lenže štyri kaliace linky už majú svoj vek, časom sa ich technické parametre menili a chýbal know-how na modernizáciu.
Kysučania sa preto obrátili na SE Predaj. Táto dcérska spoločnosť Slovenských elektrární sa už štyri roky venuje projektom na energetickú efektívnosť. „V rámci modelu EPC (Energy Performance Contracting) ponúkame zákazníkom dostatočne úsporné a spoľahlivé riešenie, ktoré bude dlhodobo prinášať úspory“, hovorí Andrea Pancotti, manažér SE Predaj.

Státisíce za pár rokov
Tím SE Predaj pod vedením Mareka Žemberyho analyzoval reálnu situáciu na linkách v Kinexe Bearings. „Ukázalo sa, že najväčší potenciál úspor má chladenie oleja. Zistili sme, že zastaraný systém chladenia možno nahradiť oveľa jednoduchším systémom. Za chladenie platil Kinex Bearings ročne približne 57-tisíc eur, ročné náklady nášho riešenia neprevyšujú tri  tisícky. Keďže vstupná investícia je okolo dvestotisíc, návratnosť vyšla na štyri roky “, hovorí M. Žembery. Ako bonus sa odpadové teplo z chladenia využíva v sociálnych zariadeniach pre zamestnancov a dodatočná ročná úspora je desaťtisíc eur.
SE Predaj disponuje odborníkmi pre návrh moderných úsporných riešení, na čo my ako výrobná firma nemáme kapacity. Analýzy, ako aj návrh riešenia vrátane odhadu efektívnosti projektu urobili vo vlastnej réžii. Nás to nestálo nič, aj keby prípadný negatívny výsledok neumožnil realizáciu projektu“, hovorí Ivan Galvánek, výrobný riaditeľ Kinexu Bearings. Za dôležité považuje riešenie projektu tzv. na kľúč, vrátane projektovej dokumentácie, povolení, výberu realizátora až po odovzdanie diela. Najväčšou výhodou však je rozloženie splácania investície na tri až päť rokov – firma nie je jednorázovo cashovo zaťažená a spláca z dosiahnutých úspor.

Ďalšie zaujímavé projekty
Úspešný projekt stál na začiatku ďalšej spolupráce. Strojári s podporu SE Predaj do konca roku zmodernizujú a zvýšia kapacity centrálneho systému chladenia a filtrácie chladiacej emulzie – umožní im zvýšiť kvalitu ložísk. „Prekopú“ aj vykurovanie výrobnej haly a obslužných i administratívnych priestorov. Centrálny systém z uhoľnej teplárne ťažko regulovať a ohrieva celý priestor, hoci v popoludňajšej a nočnej zmene je v hale podstatne menej ľudí. Infražiariče spolu s inteligentným systémom riadenia by problém vyriešili: kúrilo by sa len tam kde treba. Firma by prechodom na túto technológiu ušetrila ročne vyše dvestotisíc eur a  investícia by sa vrátila za pár rokov. Zaujímavé možnosti ponúka aj nasadenie inteligentných LED svietidiel s tretinovou spotrebou oproti klasickým svetlám.    

Nový biznis s úsporami
Priemyselných závodov podobných Kinexu Bearings sú na Slovensku stovky. Samozrejme, moderné riešenia majú svoje miesto aj v nových projektoch – SE Predaj odskúšal svoj model pri výrobe tepla a chladu v developerskom projekte bytov a kancelárií v obci pri Bratislave. Tepelné čerpadlo systému voda-voda zásobuje budovu teplom, v letných mesiacoch využíva free cooling na chladenie. Keďže využíva obnoviteľné zdroje, uľahčuje staviteľom budov dosiahnuť požadovanú energetickú triedu A1.
Súčasný biznis model SE Predaj je výsledkom zmien na trhu – elektrárne okrem komodity ponúkajú zákazníkom pridanú hodnotu, aby ju dokázali efektívnejšie zhodnotiť. 

Autor článku: Ľubomír Jurina