Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo dopytovú výzvu s alokáciou 3 milióny eur na zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov s dôrazom na ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na jeden projekt je možné získať od 50 000 do 200 000 eur. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je možné podať do 27. júna. Informoval o tom odbor komunikácie MIRRI.

O podporu sa môžu uchádzať neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby, združenia, ale aj Slovenský Červený kríž. Tie môžu žiadať podporu na vzdelávanie lektorov, inštruktorov, metodikov, či asistentov, ktorí vzdelávajú zdravotne znevýhodnených občanov. Taktiež na vzdelávanie zdravotne znevýhodnených občanov, aby vo väčšej miere mohli využívať softvérové nástroje a aplikácie.

Treťou oprávnenou aktivitou je nákup hardvérových a softvérových zariadení, akými sú napríklad aj zariadenia pre tlmočenie, alebo pomôcky na asistovanú podporu.

,,V dnešnej dobe už nestačia iba základné vedomosti a zručnosti, komunikácia, či obsluha zariadení si od nás vyžadujú stále vyššiu mieru schopností narábať s počítačom a orientáciu v online priestore. Aby ľudia mohli získať kvalitnú a dobre platenú prácu, mohli sa vzdelávať a naplno využívať elektronické služby štátu, musia mať prístup k digitálnym technológiám a musia ich vedieť ovládať," povedala vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí), ktorej rezort považuje digitálne zručnosti za nevyhnutné.

Ďalšie dôležité správy

Remišová
Neprehliadnite

Protivníci von zo štátnych tendrov. Vláda hľadá nepriateľov, firmy tvrdia, že si posilňuje moc