Hospodárenie poisťovní zaznamenalo dobrý rok. Ich zisk vlani podľa Národnej banky Slovenska vzrástol medziročne o 20,4 percenta na 191 miliónov eur.

Prevažná väčšina poisťovní zaznamenala nárast zisku. Časť tohto vývoja je však podľa centrálnej banky tradične spôsobená jednorazovými udalosťami. Ak sa očistia najvýznamnejšie z nich, rast čistého zisku by sa zmenil na pokles o 1,5 percenta.

Po viacerých rokoch poklesu sa poistné v životnom poistení vlani zvýšilo o 1,1 percenta. Rástlo medziročne vo všetkých štvrťrokoch. Poistné v klasickom životnom poistení dosiahlo najmiernejší pokles od roku 2019. Po očistení o reklasifikáciu išlo o medziročný pokles o 3,7 percenta.

Investičné životné poistenie dosiahlo podľa NBS jeden z najlepších historických výsledkov. Jeho medziročný rast bol na úrovni 6,2 percenta.

Priaznivé trendy zaznamenalo aj neživotné poistenie. Predpísané poistné vzrástlo o 7,3 percenta medziročne, čím takmer dvojnásobne prekonalo rast posledných rokov. Nárast tempa podľa Národnej banky Slovenska zrejme súvisí s inflačným prostredím. Vyššie náklady na individuálne poistné plnenia viedli k vyššiemu priemernému poistnému.

V poistení áut sa rast poistného zrýchlil. Poistné v povinnom zmluvnom poistení medziročne vzrástlo o 3,8 percenta, v havarijnom poistení o 7,5 percenta. V oboch prípadoch ide o mierne zrýchlenie oproti predchádzajúcemu obdobiu. Poistenie majetku evidovalo medziročný prírastok o 2,7 percenta. Hoci prvý polrok 2022 naznačoval spomalenie, nakoniec išlo o najrýchlejší rast od roku 2018.

Ďalšie dôležité správy

Všetky pacientske izby sú v Nemocnici Bory v jednolôžkovom štandarde.
Neprehliadnite

VšZP zamieta žiadosti Nemocnice Bory. Poisťovňa tvrdí, že Bratislavský kraj klame a zavádza