V rámci pripravovanej reformy polície sa zvažuje aj rušenie krajských riaditeľstiev, pripustilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Nič však nie je momentálne pevne rozhodnuté, rozpracovaných je viacero verzií budúceho fungovania Policajného zboru (PZ). Pre TASR to uviedol hovorca rezortu Petar Lazarov.

Momentálne sa podľa hovorcu vykonávajú procesné analýzy, na základe ktorých sa neskôr budú prijímať opatrenia a tvoriť štruktúry PZ tak, aby došlo k prieniku na viacerých úrovniach spolupráce a fungovania štátnych orgánov.

V rámci viacerých verzií koncepcie sa identifikuje, aké legislatívne úpravy je nevyhnutné urobiť v oblastiach, ktorých by sa reforma mala dotknúť," vysvetlil hovorca. Ide o zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície a zákon o Policajnom zbore.

Denisa Saková
Neprehliadnite

Saková upozorňuje na možné rušenie krajských policajných riaditeľstiev

Pre ministerstvo je podľa Lazarova dôležité, aby výkon služby policajtov bol maximálne orientovaný na potreby občanov. Policajt by mal dokázať miestne a vecne okamžite riešiť problémy, ktoré zo zákona má a zároveň sú občanmi vnímané ako prioritné. Dôležité je tiež zvyšovanie dôveryhodnosti a zároveň optimalizácia a znižovanie finančnej náročnosti chodu polície.

„Nevyhnutne si to vyžaduje zracionalizovať riadiace štruktúry, ktoré musia byť značne zjednodušené a odbremenené od zbytočnej byrokracie a od viacstupňového procesu riadenia. Pri analýzach sa berie do úvahy aj územné členenie SR, zároveň navrhovaná reforma súdnictva a aj nevyhnutnosť dodržiavania zásad trestného práva, ako aj správneho práva," priblížil Lazarov. Všetky prípadné zmeny sú už podľa neho v súčasnosti konzultované so všetkými dotknutými štátnymi orgánmi, a to v rámci miestnej, ale aj vecnej súčinnosti.

Na snímke kandidát a dočasný prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík počas vypočutia kandidátov na funkciu prezidenta Policajného zboru SR na schôdzi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť v Bratislave 25. januára 2021. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Základnou prioritou pre Kovaříka je zvýšenie dôveryhodnosti Policajného zboru

Na novej pracovnej koncepcii pracuje tím odborníkov zložený z najvyšších funkcionárov Policajného zboru a rezortu vnútra. „Pracujeme na tom, aby bola zabezpečená dislokácia základných policajných útvarov a zároveň ich materiálno-personálne zabezpečenie tak, aby boli schopné zvládnuť bezpečnostnú situáciu vo svojom územnom obvode v plnom rozsahu a vo vlastnej réžii," doplnil. Ministerstvo uvažuje tiež o zmene pri nosení policajných menoviek.

V ďalšom procese má byť podľa Lazarova spracovaný návrh nevyhnutných legislatívnych úprav pre realizáciu zmien v rámci novej koncepcie. „Zmeny, ktoré budú vychádzať z novej koncepcie, budú zapracovávané postupne, aby bol zaistený bezproblémový chod Policajného zboru. Zároveň dostatočne včas budú tieto zmeny aj komunikované smerom k verejnosti a samotným policajtom," deklaroval hovorca.