Pokutu uložil Úrad pre verejné obstarávanie. Uzavretím dodatku podľa úradu rezort porušil zákon o verejnom obstarávaní. Rozhodnutie je právoplatné, v júli ho potvrdil predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Uzavretím dodatku sa podľa ÚVO ministerstvo vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

„ÚVO dospel k záveru, že uzatvorením dodatku č. 36 došlo medzi MV SR a spoločnosťou Swan, a. s., k dojednaniu predmetu plnenia odlišného od pôvodnej zmluvy, ako aj odplaty za poskytnuté plnenie, a teda k dojednaniu nového odplatného záväzku MV SR, teda k zadaniu zákazky," priblížil Hlivák. Zároveň rezort podľa neho nepreukázal oprávnenú aplikáciu výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe dodatku č. 36 z roku 2017 využíval rezort služby od 16. marca 2017 do 13. marca 2020. Prislúchal k Zmluve o dielo a poskytovaní telekomunikačných služieb z roku 1998.

Ďalšie dôležité správy

Roman Mikulec Eduard Heger
Neprehliadnite

Ministerstvo vnútra by malo podpísať dohodu o vyslaní litovských policajtov na Slovensko