Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR z dôvodu vysokého záujmu zo strany žiadateľov zvýšilo o 20 miliónov eur finančnú alokáciu výzvy zameranej na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením Covid-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva.

 

„Zvýšením finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie sa umožní realizácia vyššieho počtu kvalitných projektov," konštatuje rezort školstva. Na podporu projektov v oblasti vedy a výskumu, ktoré sú zamerané špeciálne na pomoc v boji proti pandémii ochorenia Covid-19, rezort školstva vyčlenil už 100 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Študentka odpovedá počas ústnej maturitnej skúšky, 25. mája 2020 na Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Možnosť zabojovať o lepšiu maturitnú známku z cudzieho jazyka prejavilo záujem sedem študentov školy. Pre pandémiu nového koronavírusu sa v tomto školskom roku celoplošné písomné ani ústne maturity nekonajú. FOTO TASR - Radovan Stoklasa
Neprehliadnite

Ministerstvo školstva chce, aby sa maturovalo aj v skorších ročníkoch

Oblasť pomoci boja proti pandémii nového koronavírusu považuje ministerstvo školstva za mimoriadne dôležitú. „Cielené a efektívne využitie prostriedkov z Európskej únie môže byť účinným nástrojom v boji s novým koronavírusom," konštatuje ministerstvo. V auguste 2020 preto rezort školstva v reakcii na krízovú situáciu vyhlásil výzvu zameranú na mobilizáciu a využitie potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením Covid-19 a znižovanie negatívnych následkov pandémie.

Subjekty zo všetkých sektorov (vysoké školy, podnikatelia, neziskové organizácie, verejné výskumné organizácie, Slovenská akadémia vied) mohli žiadať o nenávratný finančný príspevok najmä v oblastiach, ako prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou novým koronavírusom, zdravotnícke/hygienické technológie na diagnostiku a terapiu pacientov, diagnostika a testovanie, terapia, vakcíny, lieky, ale aj sledovacie a monitorovacie zariadenia na bezpečnosť pracovníkov v prvej línii či smart technológie a mnohé iné relevantné aktivity.