Testovanie zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v priamo vo firmách odporúča Ministerstvo hospodárstva (MH) SR najmä v prevádzkach, v ktorých sa na pracovisku nachádza viac ako 250 zamestnancov. Pokiaľ majú o testovanie záujem firmy s menším počtom pracovníkov, musia sa spojiť s ďalšími spoločnosťami, aby požadovaný počet dosiahli. Vyplýva to z návrhu manuálu MH pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie Covid-19, ktorý v stredu rezort predložil na rokovanie vlády.

„V prípade záujmu o testovanie zamestnancov u zamestnávateľov s prevádzkami, v ktorých sa na pracovisku nachádza menej ako 250 zamestnancov, sa vyžaduje vytvorenie skupiny viacerých podnikateľských subjektov, u ktorých bude vykonávať testovanie zamestnancov antigénovými (AG) testami rovnaká testovacia autorita a celkový súčet zamestnancov skupiny bude predstavovať 250 a viac zamestnancov," uviedlo MH v predloženom materiáli.

premiér Igor Matovič
Neprehliadnite

Skúsenosť zo závodu Jaguar ukazuje, aké efektívne je plošné testovanie, uviedol Matovič

Testovacou autoritou môže byť na základe zmluvy s firmou napríklad pracovná zdravotná služba, mobilné odberové miesto, poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, či poskytovateľ ambulantnej starostlivosti v inom prostredí - mimo zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa, tiež na základe zmluvy s podnikateľským subjektom.

Výdaj AG testov zabezpečí príslušný okresný úrad, ktorý vydá testovacej autorite v mene firmy požadovaný počet testov. Pokiaľ testovacia autorita žiada o vydanie testov v mene viacerých podnikov, predkladá jednotlivé žiadosti v mene každého podnikateľského subjektu zvlášť. Nespotrebované testy musí testovacia autorita v mene podnikateľského subjektu vrátiť príslušnému okresnému úradu v prípade, ak už testovanie zamestnancov podnikateľského subjektu nebude realizovať.

Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 pokračovalo v Košiciach 11. januára 2021. Na snímke testovanie v Kulturparku. FOTO TASR – František Iván
Neprehliadnite

Riešením je cielené, nie celoplošné testovanie, navrhuje Slovenská lekárska komora

Osobné ochranné prostriedky potrebné na testovania rovnako ako likvidáciu odpadu zabezpečí firma vo vlastnej réžii. Štát vykompenzuje spoločnostiam prevádzkové náklady spojené s testovaním sumou vo výške 3,5 eura na každú otestovanú osobu. O príspevok musí firma požiadať na základe počtu otestovaných Ministerstvo vnútra SR. Súčasťou predloženého materiálu sú aj vzory žiadosti o výdaj a vrátenie antigénových testov, zmluvy na zabezpečenie testovania antigénovými testami a metodika k testovaniu formou antigénových testov.