Mestám a obciam bola na obstaranie nájomných bytov doposiaľ priznaná dotácia v celkovej výške 8,9 milióna eur. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

Rezort poskytuje dotácie podľa zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. A to na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania, obstaranie technickej vybavenosti k týmto nájomným bytom a na odstránenie systémovej poruchy bytového domu.

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal počas tlačovej konferencie 100 dní ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala v Bratislave 30. júna 2020. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Podľa Doležala by Sorošku mohli začať stavať v roku 2023, nechce z neho druhé Višňové

K dnešnému dňu bolo podľa údajov MDV pre mestá a obce na obstaranie nájomných bytov uzavretých 33 zmlúv s celkovou výškou priznanej dotácie 8,9 milióna eur a 24 zmlúv o poskytnutí dotácie na účel obstarania technickej vybavenosti k nájomným bytom.

„K dvanástim žiadostiam o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov a jedenástim žiadostiam o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti ešte prebieha proces schvaľovania návrhov zmlúv a k zvyšným žiadostiam ešte prebieha proces posudzovania a spracovávania návrhov zmlúv,“ dodal rezort dopravy.

V roku 2020 bolo na okresné úrady v sídle kraja predložených 174 žiadostí s celkovou požadovanou dotáciou vo výške 30,8 milióna eur. Z toho dve žiadosti s celkovou požadovanou výškou dotácie 247 400 eur boli stornované žiadateľom, následne boli tieto dve žiadosti opätovne predložené úradu. Predložených tak bolo 172 žiadostí s požadovanou dotáciou vo výške 30,5 milióna eur.

Na snímke minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal počas tlačovej konferencie 100 dní ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala v Bratislave 30. júna 2020. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Prioritami ministra dopravy sú nájomné byty či mýtny systém

Z týchto žiadostí bolo 71 na obstaranie 1423 nájomných bytov s požadovanou výškou dotácie 25,8 milióna eur, 57 žiadostí na obstaranie technickej vybavenosti k 1216 nájomným bytom s požadovanou výškou dotácie 2,5 milióna eur a 44 žiadostí na odstránenie systémových porúch bytových domov s celkom 1857 bytovými jednotkami s požadovanou výškou dotácie 2,2 milióna eur.

Úrad posúdil 153 žiadostí ako vyhovujúcich. Tie boli ministerstvu predložené s celkovým objemom požadovanej dotácie vo výške 26,9 milióna eur. Z nich bolo 63 žiadostí na obstaranie 1237 nájomných bytov s požadovanou výškou dotácie 22,9 milióna eur, 51 žiadostí na obstaranie technickej vybavenosti k 1046 nájomným bytom s požadovanou výškou dotácie 2,1 milióna eur a 39 žiadostí na odstránenie systémových porúch bytových domov s celkom 1469 bytovými jednotkami s požadovanou výškou dotácie 1,9 milióna eur.

Proces schvaľovania dotácií na rozvoj bývania a spracovávania návrhov zmlúv ešte nie je ukončený. Výška poskytnutej podpory sa tak zatiaľ nedá porovnať s predchádzajúcim rokom. MDV vlani poskytlo obciam a mestám dotáciu na rozvoj bývania, pričom v prípade 59 žiadostí išlo o dotáciu na obstaranie nájomných bytov vo výške 18,1 milióna eur, čím sa podporilo obstaranie 999 nájomných bytov. Dotáciu poskytol rezort aj 41 žiadostiam na obstaranie technickej vybavenosti vo výške 1,2 milióna eur, čím sa podporilo obstaranie, respektíve užívanie 712 nájomných bytov.