Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce upraviť súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi. Zaviesť chce tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní.

Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

„Regulácia spočíva v skutočnosti, že v prípade dosiahnutia zisku vyššieho ako je optimálny hospodársky výsledok, bude musieť byť suma, o ktorú skutočný zisk presahuje optimálny hospodársky výsledok, použitá iba na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne,“ uvádza ministerstvo v materiáli.

Vytvorenie fondu kvality zdravia

Presiahnutá suma má slúžiť na vytvorenie fondu kvality zdravia. „Ten je určený v prospech poistencov, a to na úhradu tzv. liekov na výnimku alebo na realizáciu skríningov zameraných na včasné zachytenie onkologických chorôb v prospech poistencov,“ dodal rezort.

Optimálny výsledok hospodárenia má predstavovať sumu, s ktorou bude vlastník zdravotnej poisťovne (ZP) narábať podľa vlastného uváženia. „Novela zisk nezakazuje, iba ho reguluje. Regulácia je tým podstatnejšia, že v SR pôsobia len tri zdravotné poisťovne,“ konštatuje ministerstvo.

Zisky zdravotných poisťovní

Rezort priblížil, že v období rokov 2008 až 2020 súkromná ZP Dôvera dosiahla celkový zisk 679 milióna eur, čo predstavuje 4,71 percenta z prijatého poistného. Popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,84 percenta a na zdravotnú starostlivosť vynaložila 92,45 percenta.

Súkromná Union ZP dosiahla v tomto období zisk 15 miliónov eur, čo predstavuje 0,34 percenta z prijatého poistného, na prevádzku vynaložila 5,22 percenta a na zdravotnú starostlivosť 94,44 percenta.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla podľa MZ v týchto rokoch celkovú stratu 153 miliónov eur, čo predstavuje 0,41 percent z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,83 percenta a na zdravotnú starostlivosť 97,58 percenta.

Zámer kritizuje Dôvera, VšZP ho víta

Zámer už skôr kritizovala Dôvera. Snaha o ďalšiu reguláciu zisku zdravotných poisťovní podľa nej neprinesie nič pacientom, zdravotnému systému ani zdravotníkom. VšZP zámer uvítala s tým, že má priniesť transparentnosť v prerozdeľovaní verejných zdrojov tak, aby boli všetky od poistencov použité na zdravotnú starostlivosť.

Analytik INESS Martin Vlachynský v tejto súvislosti skonštatoval, že pacienta nezaujíma zisk zdravotnej poisťovne, ale kvalita a rozsah služieb, ktoré mu nakúpi. Podotkol, že namiesto toho, aby ministerstvo vytvorilo kvalitné prostredie na súperenie zdravotných poisťovní, vyťahuje zástupné témy, ako zákaz zisku, obmedzenie zisku či primeraný zisk.

Ďalšie dôležité správy

Dovera zdravotna poistovna
Neprehliadnite

Dôvera kritizuje novelu, ktorá má určiť optimálny výsledok hospodárenia poisťovní