Správy národných parkov dokážu pokryť len tú časť potreby palivového dreva pre slovenské domácnosti, ktorá zodpovedá rozsahu prevzatej správy a je zlučiteľná s úlohami na úseku ochrany prírody. Na otázku poslanca Národnej rady (NR) SR Radovana Kazdu (SaS) vo štvrtkovej hodine otázok tak reagoval envirorezort. Jeho odpoveď uviedla za ministra Jána Budaja členka vlády Natália Milanová (obaja OĽANO), keďže Budaj nemohol prísť.

Umožnili predaj dreva pre domácnosti

V rámci čiastočnej dohody medzi Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa podľa envirorezortu umožnil predaj dreva na palivové účely pre domácnosti.

Kazda sa pýtal, kedy dôjde k zvýšeniu ponuky palivového dreva pre domácnosti od správ národných parkov, keďže to MŽP avizovalo ešte v júli.

„Ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka intenzívne preskúmava možnosť použitia paragrafu 50 zákona o lesoch, ktorý hovorí o správe lesného majetku vo vlastníctve štátu,“ uviedla Milanová.

Primárna je ochrana národných parkov

V zmysle čiastočnej dohody medzi MŽP a MPRV a vzhľadom na naliehavosť situácie sa podľa rezortu umožnil predaj dreva na palivové účely pre domácnosti. MŽP zároveň upozornilo, že primárnym poslaním národných parkov nie je produkcia drevnej hmoty.

Opatrenia smerujúce k uspokojeniu potreby palivového dreva pre domácnosti v čase energetickej krízy ostáva podľa MŽP primárnou zodpovednosťou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. „Ministerstvo životného prostredia je však pripravené poskytovať všestrannú súčinnosť,“ uzavrela Milanová.

Ďalšie dôležité správy

Súčasná energetická kríza spojená s ruskou agresiou na Ukrajine zvyšuje v celej Európe tlak na cenu dreva
Neprehliadnite

Prakticky celá Európa zápasí pred blížiacou sa zimou s prudkým rastom cien palivového dreva