V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Poznamenal, že v súčasnosti sa slovne hodnotí už na viacerých základných školách na prvom stupni, pretože doteraz to tak bolo stanovené v zákone

Start-up Centre Spinlab Leipzig
Neprehliadnite

Ako spoplatniť vzdelávanie? Zdieľajme svoju budúcnosť!

„My sme to teraz rozšírili aj na druhý stupeň a dali sme to ako ponuku školám,“ povedal minister školstva.
Gröhling tvrdí, že pre neho osobne by bolo najideálnejšie, keby hodnotenie bolo kombinované. „Na jednej strane viete vizuálne ohodnotiť žiaka a na druhej strane si vie rodič prečítať aj jeho silné a slabé stránky a zároveň rodič dostane nejaký komplexný prehľad,“ uviedol minister.

Minister školstva Branislav Gröhling
Neprehliadnite

Programové vyhlásenie vlády: Pre systém a jeho zmeny sú kľúčoví učitelia

Šéf rezortu školstva poznamenal, že Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) realizuje webináre, ktoré ponúkajú návod, ako sa majú písať slovné hodnotenia. Podľa ministra ide najmä o to, aby učiteľ nenapísal jedno hodnotenie a následne ho kopíroval s minimálnymi obmenami. „Uvedomujem si, že to bude náročné pri veľkých skupinách, ale preto sme to dali ako možnosť,“ dodal.

V rámci záverečného hodnotenia sa budú môcť hodnotiť žiaci slovne vo všetkých ročníkoch základnej školy. Školy si budú môcť vybrať, či budú žiakov známkovať, teda klasifikovať v rámci záverečného hodnotenia, alebo ich budú hodnotiť slovne či kombináciou oboch typov hodnotení.

Výnimkou v druhom polroku aktuálneho školského roka sú prvé ročníky, kde bude slovné hodnotenie ako jediný spôsob. Riaditeľom škôl ŠPÚ zároveň odporúča, aby sa neklasifikovali tie predmety, pri ktorých sa nevedia v súčasnosti naplniť ciele predmetu. Ide napríklad o telesnú či výtvarnú výchovu.

Školy a školské zariadenia sú z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje dištančnou formou.