Vyše 500-tisíc eur, ktoré sú súčasťou mimoriadnej finančnej pomoci pre nezávislú kultúru v koronakrízovom období, a ktorá je určená na podporu prevádzkovateľom kín, distribuuje Audiovizuálny fond (AvF) v októbri. Fond o tom informuje na svojom webe.

,,Celkovú sumu 502 400 eur prerozdelí fond medzi všetkých 57 prevádzkovateľov kín, ktorí podali žiadosť v termíne stanovenom mimoriadnou výzvou," uviedol AvF. ,,Rada fondu po uzávierke výzvy rozhodla o zvýšení podpory pre jednosálové kiná z 2 500 eur na 3 400 eur. Zvýšila tiež sumu pre každú kinosálu vo viacsálovom kine z 2 000 eur na 2 650 eur. Spolu tak fond pomôže 176 kinosálam, čo je takmer 80 percent zo všetkých štandardných kinosál po celom Slovensku, výnimkou sú letné kiná a alternatívne priestory," uvádza ďalej AvF.

Treba oceniť odvahu organizátorov. Pre divákov bol festival ako balzam na ich kultúrnu dušu.
Neprehliadnite

Cinematik 2020: Ako sa robí festival v čase korony

Zároveň vyzýva úspešných žiadateľov, aby promptne dodali fondu všetky dokumenty potrebné pre vyhotovenie zmluvy tak, aby sa už začiatkom októbra mohli prostriedky kontrahovať a dotácie posielať. Zostávajúcich 200-tisíc eur z mimoriadneho príspevku od ministerstva kultúry využíva fond v prebiehajúcej výzve 3/2020 na zvýšenú podporu distribúcie, predovšetkým nových slovenských filmov v kinách.

Prostriedky distribuované AvF sú časťou takmer 11-miliónového balíka, ktorý Ministerstvo kultúry SR vyrokovalo s rezortom financií. Najväčšiu časť alokácie vo výške 9,5 milióna eur prerozdelí v rámci svojej mimoriadnej výzvy, premietnutej do 14 podprogramov, Fond na podporu umenia. Výzvu ohlásil fond 18. septembra, možnosť podať žiadosť je do 5. októbra. Pol milióna eur použije v rámci svojej podpornej činnosti Fond na podporu kultúry národnostných menšín.