Prvým krokom riešenia problémov pri záchrane stredovekých pamiatok bude zadanie vytvoriť geometrické plány pozemkov, na ktorých hrady stoja. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) na hrade Hrušov pri obci Topoľčianky v okrese Zlaté Moravce. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Anežka Hrdá.

Cieľom návštevy ministra bolo dohodnúť sa so zástupcami občianskeho združenia (OZ) Leustach, ktoré už viac ako 15 rokov opravuje hrad Hrušov, ako aj s ostatnými predstaviteľmi slovenských hradov a OZ Zachráňme hrady. Problémom sú pozemky štátneho podniku Lesy SR, na ktorých hrady stoja.

Na pôde MPRV SR sa od novembra 2019 konajú pracovné stretnutia zástupcov Ministerstva kultúry SR, Lesov SR, pamiatkového úradu, OZ Zachráňme hrady a MPRV. „Cieľom je vyriešiť problematiku vlastníctva pozemkov ležiacich pod národnými kultúrnymi pamiatkami - ruinami hradov v správe Lesov SR. Občianski aktivisti, ktorí zachraňujú hrady, žiadajú, aby pozemky prešli pod obce alebo občianske združenia zachraňujúce pamiatky,“ uviedla A. Hrdá.

Regiony : križovatka bajkalská - prievozská
Neprehliadnite

Opravu katastrofálnych ciest brzdia nekonečné námietky

„Pracovná skupina pripravuje návrh, ako čo najjednoduchšie a najtransparentnejšie upraviť legislatívu. Tá by umožnila vysporiadanie pozemkov, ktoré sú problematické alebo sú v správe Lesov SR. OZ alebo obce by potom mohli na nich pracovať a získavať aj väčšie finančné prostriedky z podpory Európskej únie (EÚ),“ informoval predseda OZ Zachráňme hrady Ratibor Mazúr.

O dotácie z EÚ sa môžu uchádzať len vlastníci pozemkov alebo stavieb a to OZ nie sú. Problémom sú na niektorých hradoch aj vysoké nájmy a dane z nehnuteľností.

„Milujem históriu, mám veľmi dobrý vzťah k slovenským hradom. A preto chcem poďakovať za obetavú prácu týmto ľuďom, ktorí sa už viac ako 20 rokov starajú o slovenské hrady. Prvým krokom riešenia týchto problémov bude jasné zadanie vytvoriť geometrické plány pozemkov, na ktorých hrady stoja. A tiež vytýčiť okolitý areál, ktorý združenia používajú na stavebné a sanačné práce,“ predstavil možné riešenie situácie minister.

Ďalším krokom bude zjednotenie postupu úradov geodézie, kartografie a katastra SR. Podľa ministra treba nájsť spôsob, ako sa pozemky pod hradmi predajú alebo prenajmú čo najvýhodnejšie pre OZ alebo obce. V zmluvách bude zakotvený napríklad zákaz predaja tretím osobám, inak prejde pozemok späť do vlastníctva štátu.

Mnoho hradných kopcov sa nachádza vo vysokých stupňoch ochrany prírody. Preto bude potrebná aj dohoda s Ministerstvom životného prostredia SR, aby dané OZ mohli vykonávať svoju činnosť v okolí hradu a zároveň boli ochrancami prírody. Najbližšie stretnutie pracovnej skupiny by malo byť v priebehu dvoch týždňov.