Na požiadanie o udelenie výnimky na uplatnenie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky v súčasnosti neexistuje právny rámec. Uplatňovanie zníženej sadzby DPH je možné len na tovary a služby, ktoré vymedzuje príloha smernica Európskej únie a pohonné látky v nej nie sú a ani nikdy neboli.

V stredu na to upozornilo Ministerstvo financií SR, podľa ktorého je tak koaličnou stranou SaS navrhované zníženie DPH v priamom rozpore s platnou smernicou.

Výnimka na uplatnenie zníženej sadzby DPH

„Smernica o DPH rovnako jednoznačne stanovuje, že výnimku, na základe ktorej je konkrétnemu členskému štátu povolené odchýliť sa od európskych pravidiel v tejto oblasti, je možné udeliť len za účelom zjednodušenia výberu DPH alebo na zamedzenie daňovým únikom," uviedlo ministerstvo. Podľa rezortu sa teda povoľuje len administratívny postup, ktorý v žiadnom prípade nesmie mať výraznejší vplyv na výšku príjmov z DPH vybraných na stupni konečnej spotreby.

Ceny pohonných látok nie sú regulované

Ministerstvo financií upozornilo aj na fakt, že ceny pohonných látok nie sú regulované. Dodávatelia preto podľa rezortu nemusia nižšiu daň zohľadniť pri cenotvorbe a premietnuť ju do cien pre spotrebiteľov. „Zo skúsenosti vieme, že pri tovaroch a službách, pri ktorých sa v minulosti znižovala daňová sadzba, k zníženiu cien nedošlo, resp. zníženie ceny nebolo rovnaké ako zníženie tejto sadzby," dodal rezort.

Ďalšie dôležité správy

Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík reaguje počas volebnej noci vo volebnej centrále strany v Bratislave 1. marca 2020. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Sulík chce navrhnúť, aby sa avizovaná daň z ropy použila na zníženie iných daní