Humenčania budú za teplo v novom roku platiť o 30 percent viac. Pôvodne to malo byť o 45 percent viac, ale mestskí poslanci v piatok schválili zníženie distribučnej ceny, ktorú domácnostiam účtuje Humenská energetická spoločnosť (HES). Straty mestskej eseročky na úrovni 15 percent samospráva vykryje z rezervného fondu, pomôcť si chce aj trojmiliónovým úverom. Mesto v súvislosti s tepelným hospodárstvom zvažuje podanie trestného oznámenia. HES chce nechať rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) preveriť generálnou prokuratúrou.

Obyvateľom pomôže rezervný fond

„Chceli sme takýmto spôsobom pomôcť obyvateľom mesta v tomto roku prekonať ten ohromný cenový skok, ktorý v cene tepla je. Dostali sme povolenie (od ministerstva financií) na použitie rezervného fondu na bežné výdavky, lebo toto je mimoriadna okolnosť, výrazné zvýšenie cien," uviedol pre médiá primátor Miloš Meričko s tým, že na celoročnú kompenzáciu strát HES pri 15-percentnom znížení účtovnej ceny za teplo pre domácnosti samospráva predpokladá minúť 1,7 milióna eur.

Financie, ktoré mesto týmto spôsobom použije na úkor naplánovaných investičných akcií, sa nahradia úverovými zdrojmi. Poslanci preto v piatok schválili aj prijatie úveru vo výške troch miliónov eur. Ten má slúžiť aj na odkúpenie majetku od mestskej akciovej spoločnosti 1. humenská, ktorú mesto považuje za „nepotrebnú" a v najbližšom období, na základe odobrenia poslancami, zrealizuje kroky k jej zlúčeniu s HES. Futbalový štadión, ktorý 1. humenská vlastní, prejde pod Správu športových a rekreačných zariadení, Humenská televízia pod mestské kultúrne stredisko.

Chemes má monopolné postavenie

V súvislosti s centrálnym zdrojom tepla a monopolným postavením Chemesu v tejto oblasti nie je aktuálne podľa Merička možné vyvíjať aktivity na obmedzovanie jeho vplyvu na výdavky Humenčanov za teplo budovaním sídliskových teplární. „Sme veľmi limitovaní zákonom z roku 2014, kde sa hovorí o povinnom odbere tepla, keď existuje účinný centralizovaný zdroj tepla. Je problém sa odpájať, pokiaľ nie sú tie zdroje účinnejšie," ozrejmil s tým, že mesto si síce dalo vypracovať novú energetickú koncepciu, i ona však môže reflektovať len platné zákony.

Chcelo by to zmenu zákona

Aby sa mohli Humenčania od Chemesu odpájať, musela by sa zmeniť legislatíva. Meričko zároveň podotkol, že ak by sa od centrálneho zdroja začali odpájať jednotlivé bytové domy, úmerne by sa tým zvyšovali výdavky Humenčanov stále naň napojených.

Za súčasnou situáciu s vysokou cenou tepla sú aj veľké úniky z mestských horúcovodných potrubí, ktoré sú v havarijnom stave, keďže do ich modernizácie samospráva v minulom období roky neinvestovala. Meričko v tejto súvislosti avizoval prípravu podania trestného oznámenia pre podozrenie z porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Prokuratúra bude preverovať

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ÚRSO, ktoré umožnilo Chemesu zvýšiť maximálnu cenu tepla o 55 percent oproti doteraz platnej cene, chce HES nechať toto rozhodnutie preveriť prokuratúrou. Problém vidí v tom, že odobrená cena nerozlišuje medzi dodávkou tepla v priemyselnom systéme pre spoločnosti pôsobiace v priemyselnom parku Chemes a komunálnym systémom. „Tým, že sme napojení priamo na zdroj tepla, fyzicky odoberáme z päty teplárne, sme zaťažení aj nákladmi, ktoré súvisia s rozvodom tepla po priemyselnom parku. Toto chceme napadnúť," ozrejmil jeden z konateľov HES a mestský poslanec Martin Lichman.

Vizualizácia novej nemocnice v Humennom
Neprehliadnite

Penta chce v Humennom postaviť novú nemocnicu po vzore Bratislavy a Michaloviec

Ďalšie dôležité správy