Mesto Bratislava, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií a Železnice SR si budú pomáhať. Zatiaľ iba pri najdrahšom dopravnom projekte na území Bratislavy.

Dohodli sa na tom podpisom Memoranda dnes dopoludnia primátor A. Ďurkovský, minister dopravy Ľ. Vážny a šéf ŽSR D. Zelený.

Projekt dobudovania železničnej infraštruktúry označený ako prepojenie koridorov TEN-T 17 by mal spojiť železničnú trať prichádzajúcu do mesta od Trnavy s traťou do Viedne koľajnicami, ktoré by čiastočne mali viesť tunelom popod centrum mesta.

Súčasťou projektu je elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – Marchegg a napojenie bratislavského letiska na železničnú infraštruktúru. Tieto dve časti projektu budú stáť približne 2,5 miliardy Sk. Samotná trať prepojenia a tunel popod Bratislavu a Dunaj by mali stáť približne 16 miliárd korún.

Podľa pondelkového memoranda sa mesto zaviazalo budovať svoju plánovanú električkovú trať tak, aby úsek Bosákova ulica - Janíkov dvor bol prepojený nie len mestským rozchodom koľajníc 1000 mm, ale aj štandardným železničným rozchodom. Táto časť projektu by mala byť realizovaná vo forme spolupráce mesta a ŽSR. Koľko bude stáť, však zatiaľ nie je jasné.

Zatiaľ je jasný iba výber projektanta – Dopravoprojektu, a.s. Bratislava. Úseky v meste zatiaľ nie sú zahrnuté ani v územnom pláne a potvrdenie financovania z kohézneho fondu by malo byť zrejmé do júna tohto roku. Podľa očakávaní mesta a ministerstva dopravy by projekt mal byť ukončený do roka 2015.