V marci 2021 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 1,5 percenta, čo predstavuje oproti februáru nárast o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.). Najvýraznejší vplyv na tento vývoj malo marcové zvýšenie cien tabakových výrobkov, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Priemerná ročná miera inflácie vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov predstavovala v marci 2021 hodnotu 1,5 percenta, oproti februáru poklesla o 0,1 p. b.

ECB, uroky, peniaze, banka
Neprehliadnite

Ročná miera inflácie v eurozóne prudko zrýchlila, dostala sa na 1,3 percenta

Medzimesačný HICP bol ovplyvnený najmä pohybom cien v odbore alkohol a tabak (kladný príspevok 0,44 p. b.), z toho zvýšenie cien tabakových výrobkov 0,43 p. b. a tiež v odbore doprava (kladný príspevok 0,14 p. b.), z toho palivá 0,13 p. b. Naopak, záporné príspevky, to znamená medzimesačné zníženie cien, bolo v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,05 p. b.) a tiež pošty a spoje (záporný príspevok -0,01 p. b.)