Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej metodiky dosiahla v auguste prvýkrát po šestnástich mesiacoch jednocifernú hodnotu, a to 9,6 percenta.

Podľa národnej metodiky spred niekoľkých dní štatistický úrad informoval o medziročnej inflácii na úrovni 8,9 percenta. Zároveň uviedol, že je to najnižšia hodnota od februára 2022.

Medzimesačná harmonizovaná inflácia dosiahla 0,1 percentuálneho bodu. Na medzimesačné zvýšenie cenovej hladiny najviac v auguste vplývalo zvýšenie cien v odbore doprava, a to najmä v rámci pohonných hmôt.

Druhý najvýraznejší vplyv na zvýšenie cien v auguste v porovnaní s cenovou úrovňou v júli mal odbor reštaurácie a hotely. Naopak, pokles cien a najvyšší záporný príspevok k medzimesačnej inflácii bol v odbore potraviny a nealkoholické nápoje.

Ďalšie dôležité správy

Ilustračná snímka
Neprehliadnite

Cesta k skroteniu inflácie vedie cez trh práce. Škrtaním práce