Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR poslalo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku k zákonu o energetickej hospodárnosti budov, ktorou chce zjemniť požiadavky. Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) tento krok kritizuje, považuje to za neodôvodnené a manipulatívne.

Problém vidí BPB v zmene rozpätia maximálnej potreby energie pre jednotlivé energetické triedy budov. Od začiatku roka 2021 platí, že každá nová budova musí dosiahnuť energetickú triedu A0. Po úprave akú navrhuje MDV, by bola požiadavka od roku 2022 o približne 40 percent benevolentnejšia.

,,Takýto návrh legislatívy je v priamom rozpore s plánmi Únie aj Slovenska. V čase, keď chystáme masívne investície do obnov budov, je neprípustné, aby sme takto manipulovali dátami," vyjadril sa predseda platformy Peter Robl. Štyridsaťpercentné zmiernenie požiadaviek na primárnu energiu v kombinácii s nie tak dávnym zvýhodnením faktorov primárnej energie pre zemný plyn, elektrinu či centrálne zásobovanie teplom je podľa neho rozhodne krokom späť, ktorý k uhlíkovej neutralite nedovedie. ,,Čísla budú vyzerať dobre na papieri, ale nie v realite," dodal Robl.

Bývalé Kúpele Grössling, rekonštrukcia komína.
Neprehliadnite

Štátny holding plánuje pomoc bratislavskému Grösslingu. Nie grantom, ale vkladom do imania

Návrh je podľa platformy v rozpore aj s klimatickým cieľom do roku 2030 Fit for 55 a vyhlášku rezort ani poriadne neodôvodnil. Materiál ako dôvod uvádza harmonizáciu s európskou normou, čo však platforma považuje skôr za zámienku než dôvod.

Platforma tiež vyzdvihla, že takéto zmeny nevytvárajú stabilné a predvídateľné prostredie ani pre stavebníkov a investorov. ,,Na požiadavky, ktoré začali platiť od začiatku tohto roka, sa sektor pripravoval roky. Takáto zmena vnesie chaos medzi stavebníkov a investorov," poznamenal analytik platformy Richard Paksi. Vyhláška totiž podľa neho diskriminuje stavebníkov, ktorí požiadali o stavebné povolenie od začiatku tohto roka a bez jasného dôvodu zvýhodňuje tých, ktorí požiadajú o povolenie až po platnosti vyhlášky. ,,Ministerstvo by malo jasne vysvetliť, s čím máme teda vlastne do budúcna počítať a prečo sa rozhodli požiadavky takto zvoľniť," uzavrel Paksi.