„Vskutku nie je potrebné ihneď po prvom prečine človeka izolovať vo výkone trestu odňatia slobody, kde sú možnosti na jeho prevýchovu špecifické a zúžené,“ skonštatoval predseda Súdnej rady SR Ján Mazák v súvislosti s alternatívnymi trestmi.

Zároveň sa nazdáva, že vypustenie novelizačného bodu umožňujúceho sudcom väčší priestor pre individualizáciu trestu v rámci zákonných sadzieb je logické. „Justičná prax dokazuje, že sudcovia aj teraz zvládajú individualizáciu pri ukladaní trestu, a nevidno, že by sa uchyľovali k mechanickým postupom,“ poznamenal.

Dôvera k novele Trestného zákona má podľa Mazáka pevný základ v dvoch skutočnostiach. „Zásahy do pôvodného textu vznikali v relatívne dlhšom období a podieľali sa na nich skutoční znalci trestného práva, teoreticky i prakticky ozaj podkutí,“ zhodnotil. Aj ciele navrhovaných zmien sú podľa neho v súlade s prevládajúcimi európskymi štandardmi.

„Teraz už len zostáva dúfať v politickú podporu odborne vydareného diela,“ podotkol. Zároveň sa podľa neho treba postarať aj o to, aby sa prax neodchýlila od zámerov novely, a to predovšetkým vzdelávaním tých, ktorí budú povinní vykonať nové znenie Trestného zákona.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke tabuľa na budove, v ktorej sídli Slovenská advokátska komora na Kolárskej ulici v Bratislave 21. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Neprehliadnite

Advokátska komora víta odobrenie novely Trestného zákona, má však výhrady