Aj z tohto dôvodu ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyčlenilo 33 miliónov eur na zelenú infraštruktúru v regiónoch Slovenska.

Horúčavy nespôsobuje len zmena klímy

„Zaplavené ulice, ale aj extrémne horúčavy sú dôsledkom nielen globálnej zmeny klímy, ale aj konkrétnej ľudskej činnosti v mestách. Ak chceme mať v mestách príjemné životné prostredie, je potrebné zastaviť úbytok zelene a budovať prvky zelenej infraštruktúry. Znamená to viac trávnikov a parkov, zelených striech, fontán, jazierok, nádrží či živých plotov,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Agrorezort upozornil, že každá nová budova, parkovisko alebo nová asfaltová cesta znamená zväčšovanie plochy, ktorá odvádza vodu do kanalizácie a zvyšuje tiež prehrievanie mestského prostredia, ktoré môže v lete dosiahnuť aj 50 stupňov.

33 miliónov na zelené projekty

Ministerstvo ešte vlani vyhlásil výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, vyčlenených je 33,3 milióna eur. Financie sú určené na budovanie zelených parkov, zelených stien a zelených striech ako aj na aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry, ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.

Financie sa môžu použiť aj na využívanie dažďovej vody, budovanie dažďových nádrží a zavedenie zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Ďalšími oblasťami, na ktoré možno žiadať financie, sú zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia či znižovanie hluku v mestách.

Ministerstvo pôdohospodárstva už schválilo 71 projektov za viac ako 22 miliónov eur. Mestá a obce prevažne žiadali financie na skrášľovanie verejných priestranstiev, revitalizáciu vnútroblokov a nové parky.