Schválením osobitného odvodu pre obchodné reťazce podľa nej spravilo Slovensko prvý krok k znovunadobudnutiu potravinovej sebestačnosti. Slovenskí poľnohospodári sa tak podľa jej slov dostanú na konkurencieschopnú úroveň voči svojim kolegom v okolitých členských krajinách.

Schválenie odvodu podľa G. Matečnej znamená, že budeme mať viac slovenských potravín. Potravín, ktoré sú plne pod kontrolou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR aj Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, z poľa i maštale až na stôl.

„Znamená to ešte vyššiu kvalitu potravín pre slovenského spotrebiteľa,“ podčiarkla. „Skončil sa čas sťažovania. Nastal čas, aby naši poľnohospodári a potravinári ukázali Slovákom, že investovať do slovenského agropotravinárskeho sektora sa oplatí. Všetky prostriedky z odvodu budú smerovať do poľnohospodárstva, potravinárstva a do vzdelávania a ochrany slovenských spotrebiteľov,“ povedala G. Matečná.

Upozornila, že kontrolné inštitúcie agrorezortu sa vďaka ďalším financiám v roku 2019 zamerajú špeciálne na dovoz a ilegálny dovoz potravín, surovín a zvierat z krajín ako je Poľsko, Ukrajina, Maďarsko. Páchateľov, ktorí takto ohrozia slovenských spotrebiteľov, bude agrorezort tvrdo postihovať.