Poľnohospodári a vlastníci si podľa ministerky Gabriely Matečnej budú môcť vlastnícke vzťahy obhospodarovanej pôdy jednoduchým a prehľadným spôsobom nielen kontrolovať, ale aj aktívne riešiť. Ministerka hovorí, že projekt prináša „transparentnosť, aká tu za žiadneho z mojich predchodcov nebola“.

Matečná predstavila aplikáciu, s ktorou si poľnohospodári majú vzťahy riešiť sami

Aplikácia ministerstva pôdohospodárstva a katastrálneho úradu Zdroj: Web ÚGKK, screenshot

Do systému bude mať prístup aj verejnosť, čo je podľa nej nad rámec povinností vyplývajúcich z európskej či národnej legislatívy. Na projekte pracovali dva roky, počas ktorých museli „úplne všetci žiadatelia o priame platby pre poľnohospodárov“ priložiť grafické prílohy v elektronickej podobe. Pokryli vraj 99,66 percent plochy z celkovej výmery takmer 1,9 milióna hektárov obhospodarovanej pôdy na Slovensku, čo predstavuje vyše 238-tisíc parciel.

„Na základe dohody s agrorezortom sme pridali novú vrstvu (k aplikácii Mapový klient ZBGIS), a to Register pôdy LPIS. Zobrazuje sa v mapovej téme Kataster nehnuteľností, aby bolo možné zobraziť LPIS spolu s údajmi katastra nehnuteľností a ortofotomozaikou SR,“ pochválila spoluprácu šéfka ÚGKK Mária Fridrichová.

„Neoceniteľnou funkciou našej aplikácie je možnosť využitia priamo v teréne na mobilných zariadeniach, na ktorých sa zobrazí v rovnakom vzhľade (responzívny dizajn). Pri použití lokalizácie mobilného zariadenia prostredníctvom GPS modulu je možné pomocou funkcie 'zobrazenie vašej polohy' priamo v teréne, kde stojíte, sa lokalizovať, a tak dostať informáciu o pozemku, na ktorom sa nachádzate,“ doplnila.

Ako v aplikácii nájsť priame platby

Vysvetlila aj postup, akým si môže ktokoľvek nájsť žiadateľa tzv. priamej platby. V aplikácii, ktorá sa nachádza na stránke úradu, je potrebné otvoriť Kataster nehnuteľností, aktivovať vrstvu LPIS a zadať obec/číslo parcely. Číslo zadaného pôdneho bloku, respektíve kultúrneho dielu treba skopírovať do aplikácie Geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) na webovom sídle Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, vysvetlila riaditeľka ÚGKK.