Nepravdivé a nepodložené argumenty, že ide o protiústavný zákon, neobstoja. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Ministerka tak reaguje na reťazec Billa, ktorý vyhlásil, že miliónovú pokutu nezaplatí.

Aktualizované o 11:26

„Je neakceptovateľné, aby rakúska firma nemeckého koncernu podnikajúca na Slovensku nerešpektovala platné zákony Slovenska. V Rakúsku, či Nemecku by si také niečo nikdy nedovolili,“ vyjadrila sa G. Matečná.

„Štátni potravinoví inšpektori rakúskemu reťazcu, na základe opakovaného ohrozovania zdravia slovenských spotrebiteľov, udelili takzvanú miliónovú pokutu za opakované nedodržania zákona v jeho prevádzkach už 11-krát. Je to vôbec najviac zo všetkých obchodných reťazcov,“ uvádza Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.

„Proti reťazcu, ktorý odmieta zaplatiť pokutu bude v prípade jej neuhradenia v lehote upozornenia, zakročené vykonaním exekúcie súdnym exekútorom, prípadne výkonom správnej exekúcie podľa správneho poriadku. Platí pritom prezumpcia správnosti rozhodnutia správneho orgánu. To znamená, že reťazec sa nemôže opierať o „pocity“, že pokuta je vysoká a už vôbec nie o domnienky, že platný a účinný zákon sa mu javí ako protiústavný,“ vysvetlil.

Billa sa bráni

„Spoločnosť BILLA dôsledne dbá na dodržiavanie všetkých predpisov a nariadení súvisiacich s predajom potravín. Zároveň však využívame všetky dostupné zákonné možnosti plynúce aj z Ústavy SR ako sa voči nespravodlivým rozhodnutiam a zákonom brániť,“ vyjadrila sa pre TREND v reakcii na Matečnej slová hovorkyňa Billy Kvetoslava Kirchnerová.

Práve protiústavnosťou argumentoval reťazec pri vysvetlení, prečo miliónovú pokutu nezaplatil. Bola mu udelená po tom, ako v jednej z bratislavských prevádzok našli piškóty a lieskové orechy po dátume minimálnej trvanlivosti. Billa považuje výšku pokuty za neprimerane vysokú a dodáva, že štátna správa reťazcu nepreukázala všetky porušenia. 

V máji 2019 našli kontrolóri Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v myjavskej prevádzke Billy myšacie exkrementy a uhynuté myši. V potravinách sa tiež nachádzali mravce. Problémom bolo podľa kontrolórov zlé zabezpečenie skladovacích priestorov. Reťazec po týchto zisteniach podľa Aktualít dostal ďalšiu 200-tisícovú pokutu. 

Aj proti rozhodnutiu sa odvolal s tým, že „miera ohrozenia spotrebiteľa nezodpovedá uloženej pokute“. Kontrolóri sa podľa potravín tiež nepreukázali služobnými preukazmi na začiatku prehliadky. Odvolací orgán opätovne prehodnotil všetky súvisiace okolnosti a s pokutou vo výške 200-tisíc eur sa stotožnil.

Neprimeranosť pokút súdy viackrát uznali. „Krajský súd v Bratislave vydal v prípade miliónovej pokuty rozhodnutie o porušení právnych predpisov a toto rozhodnutie je aj právoplatné. Rovnako uviedol, že spôsob udeľovania pokút môže byť v rozpore s právom Európskej únie,“ citoval Kirchnerovú portál finweb

Tlaky zo strany vlády

Miliónové pokuty už boli udelené aj Tescu, Kauflandu, Carrefouru a COOP Jednote. 

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) už v minulosti na neprimerané pokuty upozorňovala. Teraz sa cez európske združenie obchodníkov Eurocommerce obrátila na Európsku komisiu so sťažnosťou na viaceré ustanovenia Matečnej zákona vrátane zrušenia odkladného účinku pokút.

„Myslíme si, že zákon je v rozpore nielen s Ústavou SR, ale aj európskym právom. Rovnako podľa medializovaných informácií sa skupina poslancov NR SR obrátila aj na Ústavný súd SR. Obchodníkov tým štát paradoxne tlačí do predaja viac profitabilnejších produktov, čo sú v priemere zahraničné potraviny, keďže slovenskí výrobcovia dostávajú nižšiu podporu od štátu aj v porovnaní s krajinami V4,“ uviedol predseda SAMO Martin Krajčovič.  

Obchodníci podľa SAMO cítia v poslednom období zvýšený tlak na kontroly reťazcov zo strany vlády. „Nerozumieme prudkej zmene správania politických predstaviteľov ministerstva pôdohospodárstva z júna minulého roku, kedy sme najprv spoločne aj za účasti médií prezentovali spoluprácu, ktorá pomohla slovenským producentom potravín a následne, prakticky za pár dní, vyhlásili obchodníkom vojnu. V každom prípade silná represia zo strany štátu nepomáha slovenskej produkcii potravín, o čom svedčí neustále zväčšovanie salda zahraničnej obchodnej bilancie v neprospech slovenských potravinárov,“ dodal M. Krajčovič.