Aj keď majú hypotekárni dlžníci stále priestor na to, aby sa dostali k lacnejšiemu úveru refinancovaním novou hypotékou, v jednom prípade budú musieť prijať fakt, že ceny pôjdu nahor. K hypotéke automaticky patrí aj poistenie nehnuteľnosti, ktorá slúži ako zabezpečenie úveru.

Práve poistenie pre novú osempercentnú daň z neživotného poistenia narastie. Komu príde domov účet na zaplatenie poistky za dom, či byt, ktorá bude siahať aj do budúceho roka, mal by si ju skontrolovať. Oproti predchádzajúcemu roku už môže byť vyššia.

Doteraz museli poisťovne platiť osempercentný odvod z neživotného poistenia len na zmluvy uzatvorené od minulého roka. Starších poistiek sa odvod netýkal. Lenže podľa zmenenej legislatívy sa bude táto daň platiť na všetky poistky. Keďže tie s ňou v minulosti nepočítali, neodráža sa v nich.

Ako upozorňuje podpredseda predstavenstva Poštovej poisťovne Daniel Vida, nová daň sa postupne plne prejaví v navýšení cien neživotného poistenia. „Nie všade sa tak stane už od 1. januára 2019, no v strednodobom horizonte zasiahne všetky neživotné produkty," upozorňuje.

Miera zdraženia sa podľa neho bude odvíjať od toho, aká je v danom produkte škodovosť, zisková marža poisťovne a ako náročné bude novú daň premietnuť do kalkulácie poistného.

Klient zaplatí v priemere sto eur ročne pri poistení nehnuteľnosti v hodnote 100-tisíc eur. Pri 50-tisícovej stavbe je ročná poistka 60 eur. Klient s bytom poisteným na 100-tisíc eur by si priplatil 11 eur ročne. Pri hypotéke na 30 rokov pre daň preplatí na poistnom vyše 330 eur. Pri polovičnej hodnote bytu by to bolo sedem eur ročne a 210 eur za tridsať rokov.

Netreba zabudnúť, že nehnuteľnosť sa pri hypotéke poisťuje na celú jej hodnotu, nielen do výšky čerpaného úveru. Nemôže byť podpoistená. Aj keď klient úver spláca a znižuje sa mu dlžná suma, poistka sa nemení. Klient by mal naopak z času na čas prehodnotiť hodnotu nehntueľnosti podľa vývoja na trhu. Aby sa mu nestalo, že v prípade poistnej udalosti zistí, že náhrada škody je oveľa menšia, ako aktuálna hodnota nehnuteľnosti.