Zápas o poistencov zdravotných poisťovní vrcholí, lebo tí, ktorí ju chcú zmeniť, musia podať prihlášku do novej najneskôr do 30. septembra. O ich priazeň zápasia dve súkromné zdravotné poisťovne a jedna štátna.

„Vďaka zisku máme dve moderné nemocnice. Štát nedokázal postaviť ani jednu a vracia sa k socialistickému modelu zdravotníctva,“ hodnotí situáciu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Prepoisťovať sa môžu občania raz ročne, stačí to?
Podľa nás by bolo dobré, aby sa dalo prepoistiť dvakrát ročne. Poisťovne by sa museli ešte viac snažiť o klientov a o to nám všetkým ide.

Štát pripravuje novú legislatívu, ktorej podstatou je obmedzenie prepoistenia. V čom táto zmena spočíva?
Nevieme ešte, čo všetko prejde, ale tak ako to bolo predstavené, tak za nás je toto kandidát na byrokratický čin roka. Pretože aby človek najprv musel ísť do svojej pôvodnej poisťovne a tam sa pýtať na nejaký súhlas, takzvaný akceptačný list, a to môže spraviť len osobne, notársky overeným podpisom alebo cez elektronickú schránku, ktorú má minimum ľudí, to je prvý krok. Druhý krok by bol, že do piatich dní mu musí poisťovňa nejak ten akceptačný list vydať. Buď osobne, do vlastných rúk alebo cez S-schránku. Tretí krok je, že musí ísť do novej zdravotnej poisťovne, kde sa to všetko vytlačí a znova, buď to pošle s notárskym alebo úradne overeným podpisom, alebo pôjde osobne a sú tam ešte ďalšie dva kroky, čo celý proces absolútne nezmyselne a zbytočne prebyrokratizováva. V Európe je trend zjednodušovania a zľahčovania týchto procesov, Slovensko ide úplne opačným smerom.

Hlavným argumentom je, že sa zmenami v prepoisťovaní obmedzia podvody, ktoré sa tam objavovali, ako neplatné alebo duplicitné prihlášky a podobne?
Stretávame sa s tým, že niektorí ľudia špekulujú s prihláškami, ale na týchto podvodníkov poisťovne zväčša prídu. Kľúčové je, že jednoducho, keď zistíme, alebo keď niekto spravil sto podvodov, poďme riešiť jeho a neriešme alebo nerobme takéto problémy ľuďom so zmenou zdravotnej poisťovne. To je ako keby do mesta prišiel zlodej a namiesto toho, aby sme ho chytili, tak prikážeme ľuďom, že budú mať zamrežované okná po piate poschodie a nebudú môcť vychádzať von v skupinkách menej ako po päť ľudí. Opatrenie sa minie cieľu.

Momentálne máme dve súkromné, jednu štátnu poisťovňu. Ako funguje zdravotné poistenie v okolitých európskych krajinách?
V Európe máme dva systémy. Jeden je systém jednej zdravotnej poisťovne a potom máme systém, ktorý je pluralitný, kde je viac zdravotných poisťovní, ktoré pôsobia v konkurenčnom prostredí a musia sa o poistencov snažiť. Máme v zásade jednoznačné dôkazy, že systémy založené na viacerých zdravotných poisťovniach sú z pohľadu klienta kvalitnejšie.

Zmenilo sa niečo po roku 2020, po posledných voľbách, vo vzťahu ku Zdravotnej poisťovni Dôvera?
Zmenilo sa celkové smerovanie zdravotníctva. Približujeme sa viac k socialistickému a takému etatistickému zdravotníctvu.

Zdravotná poisťovňa Dôvera bola často terčom kritiky minulej, ale aj súčasnej vládnej koalície. Čím to je?
Sme skôr nepriateľom vybraných politikov, pretože jednoducho ukazujeme, že v zdravotníctve sa dá fungovať efektívne. Prinášame veci, ktoré štát jednoducho dlhodobo nevedel priniesť. Zdravotníctvo je regulované, je ovplyvňované politikmi viac ako možno iné sektory, výrobné sektory, služby a podobne. Tým pádom politici potrebujú nájsť si nejakú výhovorku, nájsť vinníka, prečo niečo nefunguje, prečo máme problémy, prečo je tu nedostatok lekárov, sestier.

Pred niekoľkými mesiacmi ste avizovali právne kroky a podania v súvislosti so šikanóznymi postupmi voči poisťovni Dôvera. V akej fáze sú tieto právne kroky a buďme konkrétni, ako nekalo sa k vám správajú niektoré skupiny?
Prvá z nich je neférový a vyslovene diskriminačný postup pri financovaní zdravotných poisťovní. Jednoducho na Slovensku máme systém verejného zdravotného poistenia a Dôvera alebo súkromné poisťovne tiež robia verejné zdravotné poistenie a to, čo vidíme posledné dva roky, tak z peňazí všetkých daňových poplatníkov je dotovaná len jedna, a to štátna zdravotná poisťovňa. Sme presvedčení, že to je v rozpore s Ústavou. Druhá oblasť vyplýva zo zmenenej situácie, keď niektoré inštitúcie ako napríklad Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZZ) začali riešiť z nášho pohľadu šikanózne kroky súvisiace napríklad s nevydávaním predchádzajúceho súhlasu alebo vyjadrením sa k neuzavretým daňovým alebo účtovným kontrolám.

Podľa údajov ministerstva zdravotníctva zdravotná poisťovňa Dôvera od roku 2008 do roku 2020 vygenerovala najväčší zisk 3,71 percenta z príjmov na poistnom, Union 0,34 percenta, VŠZP je v strate. Nebolo by rozumné, tým že máte možno najvyššie zisky, vrátiť ich do zdravotnej starostlivosti?
To sa deje. Zisk, ktorý tu vzniká, sa pretavuje aj do zdravotnej starostlivosti. Keby sme nedosahovali zisk, tak by sme nemali moderné nemocnice, ako sú napríklad v Michalovciach alebo v Bratislave na Boroch. Zisk v zdravotnom poistení používame na rozvoj. Tie nemocnice sú toho dôkazom.

Tento problém je tu už od decembra možno 2020, kedy dostala VšZP dotáciu 200 miliónov eur. Teraz sa uvažuje o ďalšej finančnej injekcii práve pre štátnu poisťovňu. Ako to vnímate ako súkromná poisťovňa?
Je to jednoznačne diskriminácia. Som sklamaný, pretože nie je normálne, aby dve súkromné zdravotné poisťovne, ktoré tu fungovali tak, že nemuseli byť stále zachraňované, a jednoducho štátna zdravotná poisťovňa musí byť za dva alebo dva a pol roka štyrikrát zachránená, aby sa nad tou priepasťou nezapotácala a nespadla do nej. Z nášho pohľadu je amorálne, že je to platené z daní všetkých daňových poplatníkov a supluje sa tým chýbajúca platba za poistencov štátu. Navyše takýmto spôsobom sa podporuje plytvanie. Keď jednoducho vidíme, že budeme každú chvíľu dofinancovávať štátnu inštitúciu, tak prečo by sa snažila fungovať hospodárne. Dlhodobo je to cesta do pekla.

Martin Kultan

Po ukončení štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave začal v roku 2002 pracovať v obchodnej spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa na pozícii klientskeho pracovníka cez vedúceho odboru vonkajších vzťahov a manažéra odboru nákupu. Od roku 2009 riadil v zdravotnej poisťovni úsek nákupu zdravotnej starostlivosti a zodpovedal za spoluprácu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. V roku 2011 viedol sekciu nákupu v spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa. Od mája 2012 pôsobí ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dôvery.