Situáciu, ktorá tomu v mnohých firmách predchádzala, možno pokojne nazvať panikou. Ešte niekoľko týždňov pred nábehom GDPR v prieskumoch vychádzalo, že vyše štvrtina spoločností na Slovensku sa s novou reguláciou ani neoboznámila.

GDPR pritom pre väčšinu firiem znamená prísnejšie pravidlá ochrany osobných údajov svojich klientov i zamestnancov. Napríklad musia posúdiť existujúce súhlasy a v odôvodnených prípadoch ich získať nanovo.

Po prvom mesiaci sa zdá, že GDPR mal vcelku pokojný štart. Úrad na ochranu osobných údajov zatiaľ žiadnu kontrolu, zameranú na eventuálne porušenie nových pravidiel, nespustil. Hoci nie je vylúčené, že nejakú nepripravuje - v tejto fáze však o tom informovať nemôže.

Na druhej strane sa zvýšil počet podnetov. Úrad od 25. mája prijal celkovo 48 návrhov, z toho v 22 prípadoch vyzval na doplnenie neúplného návrhu. Oproti priemeru z minulého roka ide o zhruba 30-percentný nárast.

Vzhľadom na absolútny počet návrhov to nie je vysoké tempo. Na porovnanie, úrad v súčasnosti eviduje vyše 7 700 zodpovedných osôb, ktorý majú vo firmách a organizáciách na starosti súlad s novými pravidlami ochrany osobných údajov.