V hlavnom meste tento rok dosiahli najlepšie výsledky z matematiky a súčasne slovenčiny študenti z Gymnázia J. Hronca na Novohradskej ulici a maturanti Gymnázia Matky Alexie. Obe školy sa ako jediné dostali do najlepšej päťky stredných škôl podľa výsledkov z oboch predmetov.

Celonárodné testy sa písali v marci, kompletné výsledky za všetky školy zverejnil rezort školstva až včera, no žiaci aj školy ich poznali už v máji. Dobré výsledky berú niektoré vysoké školy ako vstupenku na prijatie bez prijímacieho konania.

Výsledky z externých maturít zo slovenského jazyka a literatúry
Poradie Škola Mesto Ulica Priemerná úspešnosť (v %)
1 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom Športová 41 83,0
2 Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany Komenského 215 81,3
3 Gymnázium Medzilaborce Duchnovičova 13 80,2
4 Spojená škola - gymnázium Poprad Dominika Tatarku 4667/7 78,9
5 Gymnázium Matky Alexie Bratislava Jesenského 4/A 78,4
6 Gymnázium Žilina Varšavská cesta 1 77,5
7 Gymnázium bilingválne Žilina T. Ružičku 3 76,1
8 Gymnázium Košice Poštová 9 75,7
9 Kat. spoj. škola - Gymnázium sv. Vincenta de Paul Levice Saratovská 87 75,6
10 Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné Komenského 4 74,5
11 Cirkevná SŠ - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina Švermova 10 74,2
12 Gymnázium Košice Park mládeže 5 74,1
13 Evanjelické lýceum Bratislava Vranovská 2 73,4
14 Spojená škola - Gymnázium J. Hronca Bratislava Novohradská 3 73,4
15 Gymnázium Myjava Jablonská 5/301 73,0
16 Gymnázium Andreja Vrábla Levice Mierová 5 73,0
17 Gymnázium Vráble Školská 1232/26 72,2
18 Evanjelické gymnázium Jána Ámosa Komenského Košice Škultétyho 10 72,2
19 Gymnázium Nitra Parovská 1 72,1
20 Gymnázium Považská Bystrica Školská 234/8 72,0
PRAMEŇ: NÚCEM 2015. Upozornenie: Školy sú zoradené podľa zverejneného percentilu, niektoré školy mohli dosiahnuť vyššiu úspešnosť ako školy uvedené v tejto tabuľke, no maturovalo na nich 20 a menej študentov a výsledok teda nie je z pohľadu štatistiky dostatočne výpovedný. Kompletné výsledky nájdete v súboroch na konci článku.
Výsledky z externých maturít z matematiky
Poradie Škola Mesto Ulica Priemerná úspešnosť (v %)
1 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda Nám.sv.Štefana 1190/4 80,7
2 Gymnázium Šurany Bernolákova 37 79,2
3 Gymnázium P. J. Šafárika - P. J. Šafárik Gimnázium Rožňava Ul. akademika Hronca 1 75,3
4 Gymnázium A. H. Škultétyho Veľký Krtíš Školská 21 73,9
5 Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa 17. novembra 6 73,6
6 Gymnázium Lipany Komenského 13 71,2
7 Gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok Hviezdoslavova 20 70,3
8 Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom Športová 41 67,3
9 Gymnázium Imre Madácha s VJM Šamorín Slnečná 2 64,6
10 Gymnázium Žilina Veľká okružná 22 63,1
11 Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec Komenského 13 62,9
12 Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16 62,4
13 Gymnázium Bratislava Grösslingová 18 62,0
14 Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno - Komárom Ul. biskupa Királya 5 61,2
15 Gymnázium Malacky 1. mája 8 60,9
16 Gymnázium Ladislava Novomeského Senica Dlhá 1037/12 60,8
17 Gymnázium Žilina Varšavská cesta 1 60,6
18 Gymnázium Košice Poštová 9 60,5
19 Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca 17. novembra 1296 60,2
20 Spojená škola - Gymnázium J. Hronca Bratislava Novohradská 3 60,0
PRAMEŇ: NÚCEM 2015. Upozornenie: Školy sú zoradené podľa zverejneného percentilu, niektoré školy mohli dosiahnuť vyššiu úspešnosť ako školy uvedené v tejto tabuľke, no maturovalo na nich 20 a menej študentov a výsledok teda nie je z pohľadu štatistiky dostatočne výpovedný. Kompletné výsledky nájdete v nasledujúcich súboroch.