Maloobchodné tržby v marci 2021 boli o 0,3 percenta vyššie ako v marci minulého roku, čo bol prvý mesiac poznamenaný príchodom pandémie ochorenia Covid-19. Predchádzajúce štyri mesiace boli tržby maloobchodu v medziročnom poklese, čo však boli porovnania aktuálnych mesiacov zasiahnutých koronakrízou so štandardným, pandémiou nezasiahnutým obdobím. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Aktuálne z deviatich sledovaných zložiek (činností maloobchodu) medziročný rast zaznamenalo päť, štyri boli v poklese. Po viac ako rok trvajúcich poklesoch dosiahli výraznejší rast aj tržby za predaj motorových vozidiel, v marci minulého roka však s nástupom pandémie zaznamenali významný prepad o viac ako 40 percent. Výrazne pod úrovňou minulého, už pandémiou zasiahnutého marca 2020 ostali tohtoročné marcové tržby ubytovateľov (aktuálny pokles 64,4 percenta) aj reštaurácií a pohostinstiev (aktuálny pokles 43,4 percenta).

Gastro prevádzky na Košickej ulici v Bratislave rovnako ako ďalšie na celom území Slovenska ostávajú naďalej zatvorené na základe opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky.
Neprehliadnite

Prepad tržieb v maloobchode sa vo februári spomalil len mierne

V medzimesačnom porovnaní sa tržby za vlastné výkony a tovar vyvíjali v marci 2021 vo väčšine hlavných činností vnútorného obchodu priaznivo. O viac ako jednu tretinu sa zvýšili tržby v ubytovaní (o 35 percent), ostatné odvetvia zaznamenali rast do 10 percent, v predaji a oprave motorových vozidiel o 9,7 percenta, maloobchode o 7,1 percenta a vo veľkoobchode o 6 percent. Pokles bol len u prevádzkovateľov reštaurácií a pohostinstiev, bol však výrazný o 10,7 percenta.

V súhrne za prvý štvrťrok roku 2021 sa priaznivo vyvíjali tržby vo veľkoobchode, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa zvýšili o 4,4 percenta. Oproti prvému štvrťroku 2020 sa znížili tržby v maloobchode o 10,2 percenta, mierny pokles bol aj v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,6 percenta. Prepad tržieb v ubytovaní bol na úrovni 82,8 percenta a necelú polovicu objemu tržieb minulého roka dosiahli aj tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (pokles o 51,9 percenta).