Myslíte si, že štát by mal cez eKasu zbierať identifikačné dáta o kupujúcich pred zaevidovaním prijatej tržby?

50 % Určite nie, je to nad rámec jeho kompetencií

Martin Melišek, CFO, Softec
Zbieranie identifikačných údajov cez eKasu, pokiaľ viem, štát ani neplánuje, bola by to nesplniteľná povinnosť. K zbieraniu údajov z faktúr som takisto skeptický, lebo je to len ďalšia administratívna povinnosť podnikateľov, bez skutočnej vízie ich využitia a bez odbúrania dnešných vykazovacích povinností, napr. kontrolného výkazu.

Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava
Túto snahu považujem za absurdnú. Čím viacej budú politici a úradníci na Slovensku týmto sposobom tlačiť na pílu a zdôvodňovať si takto svoju existenciu, tým menej bude mať táto krajina šťastných a slobodných obyvateľov. Pretože túžba žiť bez šikanovania a bez hlúpych obmedzení bude silnou motiváciou nielen mladých ľudí odísť do sveta a žiť slobodne.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Takéto severokórejské maniere nepatria do európskeho právneho štátu 21. storočia. Štát nie je NIČ do toho, čo a od koho si kupujem. Pre premotivovaných alebo slabšie chápajúcich: volá sa to súkromie!

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Takéto postupné zásahy do súkromia zvyšujú riziko vzniku diktatúr, totalitných a policajných štátov (resp. niektorých ich čŕt).

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Tá úvaha nie je dobrá ani ako prvoaprílový žart, alebo ako námet do skrytej kamery.

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.
Štát nemá špicľovať svojich občanov. Pre riadny výkon svojich funkcií takéto informácie nepotrebuje. Občan nie je majetkom štátu, resp. úradníkov, čo vymýšľajú takéto zvrátenosti.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava
Štát naozaj nič do toho, čo si kto kupuje. Takýmto postupom v mene na pohľad vznešených cieľov prichádzame o ďalší kus nášho súkromia. Súkromie je naše a nepatrí štátu. Na druhej strane štát má už aj teraz dostatok prostriedkov na výber daní.

Stanislav Kučírek, predseda, Slovensko-poľská obchodná komora
Štát má dostatok iných kontrólnych mechanizmov, tento je nadbytočný.

Tomáš Jančo, generálny riaditeľ, Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
Štát má v prvom rade zachovávať súkromie občanov a zbytočne ich neobťažovať požiadavkami, ktoré vôbec nie sú potrebné.

Pavol Múdry, dlhoročný člen, IPI Slovensko 
Štát má právo následnej kontroly, nie pred úkonom – teda platbou, a identifikačné údaje, ktoré štát má mať aj tak už má.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka Agapé Senior Park
Pokladničnú formu platobného styku v našom zariadení iba budeme zavádzať. Napriek tomu si nemyslím, že by mal štát takto zbierať dáta o kupujúcich.

Radúz Dula, country manager Slovensko, amazingplaces.sk
Nevidím absolútne dôvod na toto spomalenie pri platení a "nazeranie do nákupných košíkov". Naopak, súčasné riešenie eKasy má obrovské rezervy vo vyťažovaní dát v súčasnosti. Napr. obraty nie je možné rozložiť na mapu Slovenska podľa umiestnenia kás (miesta predaja), ale iba podľa sídla prevádzkovateľa kasy.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio
Nesúhlasím s takýmto gestapáckym sledovaním. Štát má aj iné páky na to, aby pre nás, podnikateľov a spotrebiteľov, vytváral miesto, kde sa bude dobre žiť a kde sa nebude robiť veľa podvodov.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
K výberu daní tieto údaje nie sú potrebné, a preto ich štát nemá čo zbierať.

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Je to zásah do súkromia.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri
Bezpečnosť, efektívny výber daní, a pod. sú nesporne ušľachtilé a spoločensky užitočné ciele. Len by sme si mali dávať pozor na to, aby sme v mene ušľachtilých cieľov postupne neprišli o všetku slobodu. Historia magistra vitae est!

Alan Sitár, Managing Director, Capital Partners Consulting, a.s.

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Branislav Rentka, CEO, m:zone, s.r.o., Vráble

Daniel Gašpar, managing partner, Crowdberry a.s.

Ivan Harant, konateľ, MIP, s.r.o.

Ivan Štefanec, čestný prezident, Podnikateľská aliancia Slovenska

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.,s.r.o., Bratislava

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka, CD-Creative Department, s. r. o.

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

34 % Skôr nie, štát zbiera aj údaje, ktoré k výberu daní  nepotrebuje

Juraj Vozár, výkonný riaditeľ, Biomin, a.s, Cífer
Tlak a objem požadovaného zásadne nekorešponduje s poskytovaným. Objem tejto ďalšej byrokratickej záťaže vôbec nereflektuje veľkosť podnikania a vychádza z nesprávnej premisy – každý klame. Obsah prezentovaných zbieraných dát je nad rámec pertraktovaného cieľa a pre zamýšľaný cieľ nadbytočný. Kompenzácia či znížená byrokracie napr. upustením od mesačného výkazu rovnako nie je avizovaná. Cieľom podnikania je venovať sa základnej myšlienke a nie kontinuálne zabezpečovať prebujnený servis pre štát, viac krát opakovaný pre rôzne inštitúcie.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Neviem na čo mu to je dobré. Štát žiada čím ďalej tým viac informácií a pýta si aj také, ktoré už má, len sa pracovníkom štátnej správy nechce si ich vyhľadávať.

Robert  Balheim, partner, Expense Reduction Analysts
Elektronizácia znižuje daňové úniky, ale detailné údaje o fyzických osobách nakupujúcich štát zatiaľ nepotrebuje a to aj kvôli tomu, že nás ešte nepresvedčil, že vie bezpečne držať tieto dáta a ani o tom, že ich vie využívať.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.

Ani neviem, či tomu dobre rozumiem. Údaje o kupujúcich v kamenných predajniach? To snáď nie.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Hana Nováková, generálna riaditeľka, Envi-pak

Ján Majerský, managing director, Proma

Jaroslav Mervart, riaditeľ, Chemosvit

Martin Guttman, managing director, Tuli.sk

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava

Martin Šimun, predseda dozornej rady, Dôvera zdravotná poisťovňa

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.

Peter Dostál, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Aliter Technologies, a.s., Bratislava

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Peter Špoták, predseda predstavenstva, Maesta, a. s., Bratislava

Richard Lady, Co-owner a Managing director, JAS Plastik-Automotive a JP Auto

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

Martin Krištoff, finančný analytik , HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.

11 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Štát by konečne mohol hlavne spravovať túto krajinu a podporovať tých, čo chcú vytvárať hodnoty, vytvárať pracovné miesta, chrániť slobodu tsvojich občanov ako aj umožniť im vymáhať svoje práva.

Stanislav Verešvársky, managing director a výkonný riaditeľ, DanubiaTel, a.s.
Ak to má pomôcť k lepšiemu výberu daní, malo by to byť skutočne dobre zdôvodnené a podporené argumentmi. Lebo nepretržité čoraz rozsiahlejšie zbieranie údajov o jednotlivcoch v štáte určite nie je v súlade s princípami osobnej a občianskej slobody, a neustále sa deje.

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Pokiaľ ide o unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby, nepovažujeme to za správne. Vidíme v tom rozpor s Ústavou SR rovnako, ako aj Ústavný súd SR. Ak Finančná správa cez eKasu zbiera aj údaje, ktorými zasahuje do osobných dát, do súkromia a slobôd ľudí, je to hrubé porušenie zákona a je na kompetentných, aby našli riešenie v súlade s Ústavou SR.

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava 

Ivan Hronec, CEO, Film Europe Media Company

2 % Asi áno, ale daniari musia účel zberu dát riadne zdôvodňovať

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Nevidím v tom problém, ak sa tie dáta použijú na zlepšenie výberu DPH. A samozrejme, podstané je, akým spôsobom sa budú dáta zbierať a ako to zaťaží dodatočnými nákladmi pdnikateľský sektor. Tu by mal štát spraviť maximum pre to, aby prevzal náklady na svoju stranu, lebo na jeho strane bude aj benefit.

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Ja osobne som za túto zmenu, ale som ovplyvnení tým, že sa venujem oblasti účtovníctva. Vidím za týmto možnosť, ako by to pomohlo automatizácií a digitalizácií. Pomohlo by to k odbúrať ideálne akúkoľvek manuálnu prácu s bločkom. Vytlačiť, uchovať, zaevidovať, zaúčtovať bol by to jeden z krokov, ktorý by nás priblížil plne zautomatizovať v účtovníctve všetky bločky. Samozrejme, štát by mal vedieť zdôvodniť, čo sú jeho účely a zámery.

2 % Určite áno, štát má právo získavať akékoľvek dáta

Tomislav Jurik, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Unipharma
… pokiaľ ideme cieľavedome budovať policajný štát.