E. Macron takisto zrušil nepopulárne zvýšenie daňového zaťaženia pre dôchodcov, ktoré zaviedla jeho vláda. Je mu vraj ľúto, že si v odstraňovaní problémov nepočína dostatočne rýchlo a že mohol vyvolávať dojem, že „sa nestará“.

„Viem, že som svojimi vyjadreniami niektorým z vás ublížil,“ povedal prezident vo svojom príhovore občanom. Zdôraznil však, že protesty, na ktorých za zúčastnili prevažne ľudia s nižším príjmom, boli výsledkom dlhodobých problémov. „Je za tým 40 rokov neduhov, ktoré vyplávali na povrch,“ povedal.

Prívrženci hnutia pomenovaného po charakteristických žltých výstražných vestách začali 17. novembra s blokádou ciest, križovatiek, nájazdov na diaľnice či dôležitých objektov alebo veľkoskladov pohonných hmôt.

Protestovali takto proti zvyšovaniu cien benzínu a nafty a poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva, čo pripisujú novej zelenej dani z nafty, ktorú presadzovala vláda E. Macrona.