„Zatiaľ nedošlo k žiadnemu porušeniu povinnosti zo zmluvy a dohodli sme sa, že hokejový zväz upraví dresy do konca tohto roka,“ povedala M. Lubyová. Na dresoch tak pribudne označenie Slovakia alebo Slovensko, štátny znak, ktorý bude umiestnený na rukáve dresov.

„Zároveň logo SZĽH, ktoré pripomína štátny znak, sa doplní nápisom Hockey Slovakia, aby bolo jasné, že nejde o štátny znak,“ vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Problém okolo loga na hokejových dresoch je podľa M. Lubyovej potrebné vnímať v občianskej aj právnej rovine. „Pokiaľ ide o právnu rovinu, tak MŠVVaŠ a SZĽH majú uzatvorenú zmluvu, na základe ktorého dostáva zväz takzvaný príspevok uznanému športu. Ide o príspevky, ktoré podľa zákona o športe rozdeľujeme medzi všetky športy,“ vysvetlila s tým, že hokejový zväz dostáva 13 percent fixne na základe zmluvy, ktoré sa vyplácajú kvartálne po splátkach.

Šéfka rezortu športu podotkla, že zásady zmluvy sa musia plniť. „V nej je uvedené, že na reprezentačných podujatiach musí SZĽH zabezpečiť, aby športovci a aj ich tím boli označení oficiálnym označením štátnej príslušnosti, to znamená Slovenská republika alebo Slovak republic, alebo je možné použiť aj slová Slovensko alebo Slovakia spolu so štátnym znakom,“ priblížila M. Lubyová s tým, že pokiaľ by SZĽH túto povinnosť nesplnil, rezort školstva by ich mal vyzvať, aby do desiatich dní toto porušenie odstránili.

Ako ďalej doplnila, ak by toto porušenie neodstránili, mohli by od nich požadovať vrátanie časti finančných prostriedkov.

Nové logo SZĽH, ktoré by malo byť na dresoch slovenskej hokejovej reprezentácie, posudzuje podľa M. Lubyovej aj heraldická komisia na Ministerstve vnútra SR. „Ďalšie kroky bude posudzovať ministerstvo vnútra. Budeme čakať na výsledok ďalších konaní. Máme dohodu, že na základe výsledkov týchto konaní pristúpime k dohode na budúci rok,“ povedala.

Prezident SZĽH Martin Kohút poznamenal, že zväz akceptuje dohodu a dresy prispôsobí. „Ide o zmeny doplnenia na dresoch. Budeme sa snažiť upraviť dresy tak, aby to bolo čo najefektívnejšie,“ uzavrel.

Zástupcovia SZĽH nedávno predstavili svoje nové logo a dresy, v ktorých budú nastupovať reprezentačné výbery v nadchádzajúcej sezóne. Logo vychádza zo štátneho znaku, dominuje na ňom biely dvojkríž na červenom pozadí, pričom modro-biele trojvršie je vytvorené zdvihnutými hokejkami, ktoré majú symbolizovať úspech. Logo dotvára nápis Hockey Slovakia.