Budovu novej nemocnice za 34 miliónov eur tvoria tri nadzemné poschodia a úplne nový urgentný príjem. Už na prvý pohľad ide o najmodernejšie pracovisko, ktoré nikde inde na Slovensku nestojí. Má prevažne jednolôžkové izby s vybavením, za ktoré si v iných zariadeniach pacient pripláca ako za nadštandard.

Izby v novej michalovskej nemocnici sú vybavené polohovateľnými posteľami, vlastným sociálnym zariadením či rozkladacou pohovkou, kde bude môcť prespať sprevádzajúca osoba pacienta. Samozrejmosťou je prístup na internet či televízia so 17 programami.

Lieky dávkuje robot, pacienti sú označení kódom. Otvorili najmodernejšiu nemocnicu

Nemocnica Michalovce Zdroj: Svet zdravia

„Okrem štandardného vysielania televízory čoskoro umožnia napríklad zobraziť konkrétny plán liečby pacienta, teda to, kedy ho čaká odber krvi, EKG vyšetrenie či chirurgický zákrok,“ priblížil riaditeľ nemocnice Vladimír Dvorový.

Nadštandardné izby za príplatok budú na viac ponúkať doplnkové služby. Napríklad výber z viacerých druhov jedál, väčší televízor s viac kanálmi, rýchlovarnú kanvicu, mikrovlnku a elektrickú polohovateľnú posteľ.

Plávajúce lôžka

Celkovo je v novej nemocnici 339 takzvaných plávajúcich lôžok čo súvisí s novou organizačnou štruktúrou nemocnice. Vychádza z takzvaných klastrov zlúčením medicínsky príbuzných odborov. Napríklad internistický klaster bude pozostávať z troch oddelení – interného, pľúcneho a neurologického. Ich kapacita sa bude prispôsobovať aktuálnym potrebám. Z pohľadu pacienta klastre znamenajú, že budú môcť ležať na hociktorej izbe, kde preň bude voľné vhodné lôžko. Zatiaľ čo sestry sa budú starať o všetkých pacientov na zverenom úseku, lekári za nimi budú chodiť podľa svojej špecializácie.

Zmyslom klastrového členenia je efektívnejšie využívanie lôžok. Pri tradičnej organizačnej štruktúre majú oddelenia k dispozícii vymedzený počet lôžok. To môže spôsobovať problémy pri väčšom počte pacientov, pričom postele na iných oddeleniach môžu byť voľné. Podľa V. Dvorového sa zmenou zvýši obložnosť lôžok na 95 percent. Vo všeobecnosti je v slovenských nemocniciach podpriemerná, na úrovni 70 percent.

Lieky dávkuje robot, pacienti sú označení kódom. Otvorili najmodernejšiu nemocnicu

Nemocnica Michalovce Zdroj: Svet zdravia

Organizovať chod klastrov bude samostatná manažérka, ktorá odbremení ostatné sestry od niektorých činností. „Úlohou je, aby sme logisticky korigovali proces plávajúcich lôžok, manažovali zásobovanie klastra či už liekmi, špeciálnym zdravotníckym materiálom, prádlom a všetkými ďalšími vecami, ktoré sa na oddelení využívajú. Vedúce sestry budú odbremenené o administratívne činnosti a zostane im podstatne viac času na ošetrovanie pacientov,“ povedala jedna z nových manažérok klastra Milena Cifruľaková.

Lieky pripravia roboty

Hospitalizovaní pacienti určite postrehnú zmenu aj pri ich príjme do nemocnice. Dostanú náramok s čiarovým kódom, ktorý má zabezpečiť jasnú identifikáciu. Ak napríklad lekár bude potrebovať zistiť totožnosť dezorientovaného pacienta, priloží čítačku k náramku a bude vedieť, o koho ide. Na náramku sa bude nachádzať aj tlačidlo na privolanie sestry. Čiarový kód bude tiež slúžiť na identifikáciu pacienta pri podávaní liekov, čo vylúči ich zámenu.

V michalovskej nemocnici ako prvej a vôbec jedinej nemocnici v stredoeurópskom regióne budú využívať centrálnu prípravovňu liekov. Lekári budú predpisovať lieky elektronicky cez nemocničný informačný systém. Na základe toho následne robotický automat pripraví pre každého pacienta na určený čas balíček s predpísanými dávkami liekov a označí ho čiarovým kódom.

Podľa V. Dvorového roboti nemôžu zameniť lieky, maximálne odlomiť väčšiu alebo menšiu časť lieku. Ich chybovosť je podľa neho ale oveľa menšia ako chybovosť zdravotníkov. U robotov sa vraj pohybuje na úrovni 0,3 percenta. Okrem toho, kým sa liek dostane z centrálnej prípravovne liekov k pacientovi, prejde cez ruky zdravotnej sestry zodpovednej za podávanie liekov.

Tá sa vždy bude musieť identifikovať prostredníctvom ID karty a čítačkou čiarového kódu overiť aj totožnosť pacienta. Nemocničný informačný systém bude zaznamenávať, či boli lieky podané pacientovi v predpísanom čase. Výbavou sestier budú aj pagery, aby boli vždy zastihnuteľné. Pre resuscitačný tím je v každom rohu nemocnice pripravená potrebná prístrojová výbava.

Novinkou v porovnaní s inými nemocnicami sú aj „inteligentné“ výťahy. Celkovo budú štyri, pričom dva budú určené pre verejnosť. Nový výťahový systém zabezpečí, že sa nepovolané osoby nedostanú do priestorov, kde by sa nezdravotníci nemali dostať. Rozlišované budú aj prístupové práva pre zamestnancov nemocnice, ktoré sa budú regulovať pomocou identifikačných kariet.

Inteligentný výťahový systém zároveň umožní prioritné jazdy. Napríklad lekár zavolaný k resuscitácii pacienta tak bude mať prednosť. Okamžite sa mu pristaví najbližší voľný výťah a bez zastávky ho odvezie na zvolené poschodie. Výťah vezúci sanitára s nemocničným odpadom do suterénu taktiež nezastaví nikomu inému, aby nedošlo ku kontaminácii. Rovnako napríklad pracovníka rozvážajúceho jedlo si nebude môcť privolať chorý pacient, ktorý napríklad kašle.

Osem operačných sál

Zmenou, hlavne pre zdravotníkov, budú aj operačné sály. Nielen vybavením, ale aj usporiadaním. Kým v starej budove nemocnice boli roztrúsené po viacerých poschodiach, v novej budú všetky na jednom poschodí. Na veľké zákroky je určených šesť centrálnych operačných sál s modernými prístrojmi a anestéziologickou technikou. Dve z nich budú vybavené takzvanou technológiou prúdenia superčistého vzduchu, čo vytvorí vysoko sterilné prostredie.

Dôležitú úlohu má zohrávať aj moderné osvetlenie generujúce beztieňové, jasné a homogénne svetlo. Operatérom a zdravotníckemu personálu má zabezpečiť komfort pri práci. O ten sa majú postarať aj veľkoplošné obrazovky, na ktorých si budú môcť zobraziť napríklad röntgenové snímky. Z operácií bude možné vysielať priame prenosy, ktoré budú môcť sledovať v seminárnej miestnosti napríklad študenti medicíny, alebo v rámci workshopov kolegovia z iných nemocníc.

Lieky dávkuje robot, pacienti sú označení kódom. Otvorili najmodernejšiu nemocnicu

Urgentný príjem Michalovce Zdroj: Svet zdravia

Pri projektovaní operačných sál bol použitý koncept stropných závesov. To znamená, že väčšina prístrojov bude visieť zo stropu. Klasicky na podlahe ich nechceli, aby vedeli účinnejšie a rýchlejšie dezinfikovať operačné priestory medzi jednotlivými zákrokmi.

Okrem centrálnych operačných sál bude mať nemocnica aj dve sály pre jednodňovú chirurgiu a jednu sekčnú sálu na vykonávanie akútnych cisárskych rezov, ktorá sa bude nachádzať v klastri Žena a dieťa pri pôrodných izbách. Tam sú aj štyri pôrodné izby vybavené ako plnohodnotné pôrodné sály. Budú tam teda prebiehať aj pôrody, rodička sa tým pádom nebude musieť nikam presúvať. Ak sa nevyskytnú komplikácie, matku po pôrode prevezú na štandardnú izbu.

Zdravotníkov čakajú workshopy

Napriek tomu, že zdravotnícke zariadenia v Michalovciach je všeobecnou nemocnicou, bude podľa jej vedenia poskytovať aj náročnejšiu zdravotnú starostlivosť. Prioritne sa chcú zameriavať na akútne prípady v odboroch chirurgia, onkologická chirurgia, urológia, onkologická urológia, gynekológia, onkologická gynekológia, traumatológia a ortopédia.

Veľký priestor chce nemocnica venovať aj pediatrii a internistickým disciplínam s dôrazom na neurológiu vrátane liečby cievnych mozgových príhod, pneumológii a urgentnej medicíne. Bude pôsobiť taktiež ako onkologické centrum pre východné Slovensko a rozsahom poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa má približovať ku koncovým nemocniciam.

Lekár tu má slobodu, hovorí primárka, ktorú stiahli zo štátnej nemocnice

Nová primárka interného oddelenia michalovskej nemocnice Dana Krajňáková v rozhovore pre TREND.sk vysvetľuje, čím ju zlákalo novo otvorené zdravotnícke zariadenie.

Ste novou posilou michalovskej nemocnice. Kde ste doteraz pôsobili?

Vyše 18 rokov som pracovala v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, konkrétne na 4. Internej klinike. Ku koncu som tam vykonávala gro úloh ambulantného lekára alebo ordinára pre diabetológiu, čo je jedna z mojich špecializácií.

Prečo ste sa rozhodli odísť z Košíc do Michaloviec?

Presvedčila ma možnosť slobody, ktorú som videla v tejto novej nemocnici. Tú lekár v iných, nielen univerzitných, nemocniciach nepociťuje. Často tam má veci vopred nalinajkované. Presvedčili ma teda už predbežné vízie novej nemocnice s novými procesmi, ale aj celkovo, ako nemocnica bude vyzerať.

V čom vám ako lekárke táto nemocnica najviac uľahčí prácu?

Novými procesmi. Napríklad, že budeme vedieť vyhodnotiť, či máme pacienta so septickým rizikom alebo rizikom pádu a budeme tak vedieť u neho všas zasiahnúť. Tým sa skráti ošetrovací čas a tiež sa znížia straty na životoch.

V čom to bude pre vás naopak výzvou pracovať tu?

Pracovať v modernej nemocnici, ktorá je prvou nemocnicou takéhoto charakteru na Slovensku je samo o sebe výzva. Je to ďalšia motivácia rastu a vzdelávania sa. Určite budú nejaké veci, ktoré sa budeme musieť aj my ešte za chodu učiť, vychytať aj negatíva. Naše skúsenosti ale potom budú zase zúžitkované pri výstavbe novej nemocnice Sveta zdravia v Bratislave.

Sú zdravotníci vôbec pripravení na takúto zmenu? Zväčša radi chodia po vlastných vychodených chodníkoch.

Dá sa tu priestor aj mladším kolegom, keďže sa robili veľké nábory absolventov. Tak isto ako oni aj starší lekári tu budú mať príležitosť rastu. Tak to treba vnímať, pretože aj diagnostické postupy tu budú úplne iné ako v bežnej nemocnici.

V čom ako lekárka vidíte pozitíva pre pacienta?

Všetky procesy sú tu nastavené tak, aby starostlivosť o pacienta nebola zdržiavaná a aby bol v čo najbezpečnejšom prostredí. Nedostane sa napríklad na oddelenie, kam nepatrí. Ak napríklad bude mať identifikačný náramok, ktorý ho bude evidovať ako dezorientovaného pacienta, alarm ohlási, ak opustí izbu.

Okrem toho, všetko je tu pod jednou strechou, nikde nemusíte pacienta prenášať, ako je to napríklad v univerzitných nemocniciach. Atmosféra pre pacienta je tiež úplne iná. Je tu dodržiavaná jeho intimita, na izbe je sám alebo maximálne dvaja. Univerzitné nemocnice sú riešené tak, že na izbe je aj 14 ľudí.

To ste reálne zažili? Dá sa tak poskytovať kvalitne zdravotná starostlivosť?

Áno, zažila. V takomto prostredí sa určite dá liečiť, ale pacient tu nemá zabezpečené žiadne súkromie a nemocnica stráca na kredite.

Ako jedna z mála nemocníc, ktoré ich ešte ani nemajú vybudované, má už teraz michalovské zariadenie nový urgentný príjem druhého typu. To znamená, že má samostatné oddelenia, počas dňa tam budú najmenej štyria lekári a osem sestier spolu so záchranármi. V noci bude urgent zabezpečení tromi lekármi a šiestimi sestrami. Ošetrovanie pacientov tu bude založené na triediacom systéme triage. Teda po prijatí budú zaregistrovaní a rozdelení do piatich skupín podľa závažnosti zdravotného stavu, ktorý bude určovať poradie ich ošetrenia.

Urgent má oddelené vstupy pre pacientov privezených záchrankami a tých, ktorí prídu po vlastných nohách. Je prepojený s oddelením anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti. Tam budú umiestňovaní pacienti vyžadujúci neodkladnú podporu životných funkcií a zvýšenú opateru. Pracovisko bude mať k dispozícii 20 špeciálnych lôžok pre dospelých a tri pre detských pacientov.

Nové priestory, ale aj spôsob práce

Ako povedal generálny riaditeľ Sveta zdravia Marek Duban, michalovská nemocnica pre sieť nie je len vlajkovou loďou na regionálnej úrovni. Stavali ju s tým cieľom, že sa stane nadregionálnym centrom a jej otvorením sa začala reprofilácia ich zvyšných štyroch nemocníc na východnom Slovensku. Cieľom je, aby sa každá z nich zamerala na určitý druh zdravotnej starostlivosti, v ktorej bude poskytovať najvyššiu možnú medicínsku kvalitu. Zároveň, aby v spolupráci s poliklinikami ProCare vytvorili integrovaný model zdravotnej starostlivosti.

Zdravotníci podľa vedúcej sestry centrálnych operačných sál Žanety Kutašovej zo začiatku neverili, že v Michalovciach niekedy bude stáť nová a dokonca najmodernejšia nemocnica. Skeptickí boli ešte počas výstavby, keď im pod oknami starej budovy chodili bagre a kamióny. Teraz sa tešia do nových priestorov. Ocenili, že sestry a lekári boli zapojení do výstavby.

„Prvýkrát sme sa stretli s tým, že sa nás niekto pýta na názor. Dokonca sme si mohli vyberať aj farby operačných sál či skrine, aké tam chceme,“ povedala.

Podľa primára chirurgie Štefana Kvaka pre lekárov nie je nemocnica nová ani tak kvôli moderným technológiám, ktoré sa nakúpili, ale skôr zmene organizácie práce. „U mňa vyhrala hlavne zmena zdravotnej starostlivosti o pacienta na operačnej sále. Procesy budú fungovať úplne inak ako doteraz. Sály budú využívané doslova každú minútu, nebudú zbytočne prázdne,“ vysvetlil.

V decembri presťahujú pacientov

V nemocnici bude pracovať 139 lekárov, čo je o desať percent viac ako doteraz. Pre všetkých zamestnancov je vypracovaný plán workshopov, ktoré ich majú pripraviť na prácu v nových podmienkach. Od októbra už prechádzali tréningmi napríklad na orientáciu v novej budove, ovládanie výťahov, riadenie evakuácie, vykonávanie resuscitácie, príjem a prepúšťanie pacientov alebo na prácu v novom informačnom systéme.

Svet zdravia získal Nemocnicu Michalovce do prenájmu od Košického samosprávneho kraja, ktorý jej prenechal prevádzku s tým, že investuje do jej obnovy. Penta sa nakoniec namiesto rekonštrukcie rozhodla postaviť úplne nové zariadenie. Jeho architektonický návrh zabezpečilo holandské štúdio Dutch Health Architects. Celkové náklady na výstavbu michalovskej nemocnice boli 34 miliónov eur. Výstavba trvala 32 mesiacov, pričom jej predchádzali dva roky príprav.

Lieky dávkuje robot, pacienti sú označení kódom. Otvorili najmodernejšiu nemocnicu

Nemocnica Michalovce Zdroj: Svet zdravia

„Veľmi si vážim, že náš partner, spoločnosť Svet zdravia, dodržal svoje slovo a v dohodnutom termíne postavil novú špičkovú nemocnicu,“ povedal na utorkovom otvorení nemocnice predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Podľa neho to dokazuje, že krajskí poslanci rozhodli správne, keď v roku 2008 po dlhých diskusiách odsúhlasili vstup strategického partnera do štyroch nemocníc župy. „Všetky sú dnes na vysokej úrovni po stránke odbornej, ekonomickej, technickej i rozvojovej,“ dodal.

Michalovská nemocnica v číslach

Počet lôžok: 339

Počet jednolôžkových izieb: 75

Priemerná dĺžka hospitalizácie: 5 dní

Operačných sál: 8

Podlahová plocha: 16 050 m²

Parkovacích miest: 170

Investícia: 34 miliónov eur

Nová michalovská nemocnica bude v sobotu otvorená pre verejnosť. Ktokoľvek sa tak bude môcť ešte predtým, ako sa na ostro spustí jej prevádzka, dostať aj do zákutí nemocnice, ktoré inak nebudú prístupné. Začiatkom decembra začnú do novej budovy sťahovať prvých pacientov.

Následne sa začnú zavádzať nové medicínske procesy. V druhej polovici januára 2018 má byť nemocnica v plnohodnotnom prevádzkovom režime. Potom sa začne výstavba novej budovy polikliniky na pôde súčasného chirurgického pavilónu nemocnice.

Po michalovskej nemocnici plánuje Penta stavať nové koncové zdravotnícke zariadenie v hlavnom meste. Na Boroch má do prvej polovice roka 2021 vyrásť nemocnica so 400 lôžkami, kde bude pracovať 1 200 zamestnancov. Ten istý rok by sa malo začať s výstavbou štátnej nemocnice na Rázsochách.

„Zdravotníctvo ako také je pre Pentu veľmi dôležitým sektorom, ktorému sa chceme dlhodobo venovať. Predstavuje viac ako 20 percent hodnoty jej portfólia a veríme, že je to niečo, čo má zmysel aj pre pacienta,“ povedal v utorok investičný manažér Penty Jozef Mathia.

Poznámka: TREND.sk patrí vydavateľstvu News and Media Holding, ktoré spolu so Svetom zdravia vlastní Penta.