Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktoré test vypracovalo v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, dospelo k znepokojivému záveru - nadnárodní výrobcovia posielajú do slovenských obchodov potraviny horšej kvality ako do Rakúska. Výrazné rozdiely v zložení našli takmer v polovici testovaných výrobkov.

Záverečná správa z porovnávacieho testu vyvolala rozporuplné reakcie. Dokument, v ktorom malo ministerstvo objasniť použitú metodiku a priblížiť výsledky, vyzerá na prvý pohľad ako školácky projekt s preklepmi a bez štruktúry.

Lidl tvrdí, že výsledky sú neobjektívne

Viaceré výhrady k testu má reťazec Lidl. Ministerstvo podľa neho s veterinármi porovnávalo dva neporovnateľné a rôzne produkty, a to rakúsku „Dusenú šunku – údenú“ s produktom „Varená šunka“ zakúpeným na Slovensku.

„Je nešťastné a z pohľadu zákazníka zavádzajúce porovnávať dva rôzne výrobky a veríme, že k tomu došlo nedopatrením. Dusená šunka - údená má s ohľadom na proces výroby skutočne nižší podiel vody a vyšší podiel mäsa, čo je deklarované aj na samotnom obale,“ vysvetľuje hovorca Lidlu Tomáš Bezák.

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

Námietky má aj k ďalšiemu z testovaných párov potravín – bravčovému mäsu vo vlastnej šťave. Lidlu prekáža, že ministerstvo posudzovalo jeho kvalitu na základe výsledkov senzorického hodnotenia (vzhľadu). Podľa výsledkov bola konzerva z našich obchodov naplnená svetlejším mäsom ako v Rakúsku.

„Senzorické hodnotenie je zásadne odlišné od laboratórneho a nedokáže objektívne posúdiť kvalitu produktov,“ podotýka T. Bezák. Rozdiely v bravčovom mäse síce ministerstvo objavilo aj v laboratórnych testoch, ako však samo skonštatovalo, štatisticky boli málo významné. V preklade to znamená, že produkty sa zmestili do povolených odchýliek.

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

V skupine výrobkov, v ktorých boli nájdené väčšie rozdiely s výrazným dopadom na kvalitu, skončila aj mozarella a ementál z Lidlu. Mozarelle vytklo ministerstvo odlišnosti v textúre: „Výrobok predávaný v Rakúsku bol kompaktnejší a mal bielu farbu, produkt predávaný na Slovensku mal textúru menej súdržnú, farbu krémovú,“ píše sa v hodnotiacej správe. Výsledky ukázali aj na hmotnostný rozdiel medzi rakúskou a slovenskou hrudkou. Mozarella z našich obchodov vážila asi o 7 gramov menej.

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

Ementál z Lidlu si ministerstvo podalo kvôli rozdielom vo vzhľade. Slovenskej verzii v porovnaní s rakúskou napríklad chýbali charakteristické oká.

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

Zistené senzorické odlišnosti mozarelly a ementálu označil Lidl za neobjektívne kritérium k posudzovaniu kvality. „Ementál a mozzarellu vyrábajú pre Lidl v Rakúsku a na Slovensku rozdielni dodávatelia, pričom každý z nich využíva iný a pre seba typický technologický postup a tiež rôzne baktérie na výrobu syra,“ dodal T. Bezák.

Manner kritizuje chuťový test

Proti výsledkom porovnávacieho testu namieta aj rakúsky výrobca Josef Manner & Comp. Rovnako ako Lidlu mu prekáža, že ministerstvo pri hodnotení kvality jeho oblátok vychádzalo z výsledkov porovnávania chuti, ktoré považuje za subjektívne.

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

V záverečnej správe testu sa uvádza, že rakúske oblátky s lieskovcovou náplňou pod značkou Manner voňali a chutili výraznejšie po kakau ako slovenské. To má byť dôvod, prečo ich ministerstvo zaradilo do skupiny potravín s väčšími zistenými rozdielmi, ktoré majú veľký dopad na kvalitu.

Lidl a Manner vyčítajú ministerstvu chyby v porovnaní kvality potravín

Zdroj: MPSR

„Všetky produkty spoločnosti Josef Manner & Comp. pre všetky trhy obsahujú identické suroviny uvedené v zozname prísad a receptúra rezov Manner Neapolitaner sa už viacero rokov nemení nezávisle od cieľového trhu, krajiny a klienta,“ reagoval na výsledky testu člen predstavenstva Thomas Gratzer.

Priznal, že medzi šaržami môžu vzniknúť rozdiely v chuti. Ide však údajne o tolerovateľné výrobné odchýlky. „Možný rozdiel medzi rôznymi šaržami spočíva v spolupôsobení zmeneného zloženia prírodných surovín, ako je kakao alebo lieskové orechy, a bežných výrobných tolerancií počas priemyselnej výroby,“ uviedol T. Gratzer.

Výrobca vyzval ministerstvo, aby zverejnilo protokoly z testovania. „Pre identifikovanie prípadnej výrobnej chyby alebo chyby skladovania je kľúčové poznať konkrétne ochutnané šarže a metódu senzorického testovania," dodal.