Lekári na Slovensku prestali očkovať pacientov. Dôvodom je zmena úhrady vakcín, ktoré už poisťovne nemajú uhrádzať lekárňam, ale priamo lekárom. Lekári si preto očkovacie látky musia nakúpiť sami a až následne ich dať preplatiť zdravotnej poisťovni.  Predstavitelia odborných spoločností však upozorňujú, že zákon neumožňuje lekárom vakcíny nakupovať od žiadneho člena liekového reťazca - teda od výrobcu, držiteľa registrácie, distribútora, ani od lekárne.

Vakcíny môžu nakúpiť aj poisťovne

Ministerstvo zdravotníctva odporúča lekárom, aby o nákup vakcín požiadali zdravotnú poisťovňu, ktorá im očkovacie látky objedná aj uhradí.

Ako však uvádza spoločné vyhlásenie Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast, predstaviteľov Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory, poisťovne budú musieť podľa zákona vypísať verejné obstarávanie. Ďalším problémom je, že lekári nie sú oprávnení vyberať od pacientov doplatky za lieky, to smie iba lekáreň. Nie všetky vakcíny však plne hradí poisťovňa. Napriek tomu lekári vo svojom vyhlásení uvádzajú, že sú pripravení obnoviť očkovanie hneď, ako poisťovne zabezpečia vakcíny. 

Iný názor má na to zdravotná poisťovňa Dôvera. Podľa PR špecialistky Dôvery, Moniky Šimunovej, lieky, ktoré sa nachádzajú v Zozname liekov a liečiv v kategórii "AS“, môže lekár vydať v ambulancii a zároveň od pacienta inkasovať doplatok určený v kategorizácii. Ďalej uviedla, že hoci nie všetky vakcíny hradí poisťovňa v plnej výške, na každé povinné očkovanie existuje aspoň jedna vakcína bez doplatku. Pacient teda na ambulancii nemusí nič platiť. 

"Podľa vyhlášky aj zákona má zdravotná poisťovňa možnosť a nie povinnosť nakupovať lieky pre lekárov," dodala M. Šimunová. Ako upozornila, mnohí lekári si takéto ambulantné lieky kupujú bez ťažkostí sami už v súčasnosti.  

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)  je pripravená aktívne spolupracovať pri riešení problému súvisiaceho so zmenou spôsobu úhrady očkovacích látok.  Zavedenie nového spôsobu obstarávania a úhrady liekov si však bude vyžadovať dlhšiu prípravu.  Dovtedy je štátna poisťovňa ochotná rokovať o poskytnutí jednorazovej platby vopred tak, aby bola prekrytá lehota potrebná na financovanie obstaraných vakcín zo strany poskytovateľov. 

Lekári si môžu vakcíny zabezpečiť aj tak, že si s lekárňami dohodnú pri ich nákupe dostatočne dlhé obdobie splatnosti faktúr. "Napríklad sa s lekárňou dohodne na 90-dňovej splatnosti, v januári si vakcíny z lekárne nakúpi a má čas do 30. marca, aby faktúru lekár splatil,“ povedala generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR Michaela Cesnaková. Lekár po podaní vakcíny pacientovi ju vykáže spolu s výkonom zdravotnej poisťovni, ktorá je podľa Cesnakovej zo zákona povinná do 30 dní uhradiť očkovaciu látku spolu s výkonom.

Lekárom hrozia pokuty

Ministerstvo zdravotníctva upozornilo, že neočkovanie po 1.decembri 2011 z dôvodu preradenia vakcín do iného spôsobu úhrady by mohlo predstavovať porušenie povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. „Lekárovi je možné udeliť sankciu až do výšky takmer 17 tisíc eur,“ spresnila generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky Ministerstva zdravotníctva SR Michaela Cesnaková.

Zámerom zmeny zákona bolo podľa ministerstva zvýšiť bezpečnosť pacientov a udržať účinnosť očkovacích látok. Údajne sa totiž stávalo, že vakcíny sa dostávali do rúk lekárov neskoro a v niektorých prípadoch aj poškodené nesprávnym skladovaním či manipuláciou.

Ani tento úmysel však podľa lekárov nevyšiel. Naopak, situáciu im skomplikoval. "Prijaté legislatívne zmeny znemožňujú aj vykonávanie odporúčaných očkovaní, vrátane očkovania v ohniskách, čo môže mať za následok šírenie nebezpečných nákaz medzi obyvateľstvom," varujú lekárske spoločnosti. Sťažnosti lekárov sa vzťahujú aj na problémy so skladovaním vakcín.

Ilustračné foto na titulke - Vlado Benko