Odporcovia povinného očkovania dostanú k Vianociam od ministerstva zdravotníctva dva „darčeky“, no radosť im urobí len jeden. Rezort ministra Ivana Uhliarika odoslal 12. decembra do medzirezortného pripomienkového konania zmenu vyhlášky, ktorou sa upravujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení. Ak vyhlášku vláda v zrýchlenom legislatívnom konaní schváli, od 1. januára 2012 sa novorodenci nebudú povinne očkovať proti tuberkulóze (TBC). Zároveň však pediatrom vznikne povinnosť oznamovať regionálnym úradom verejného zdravia každé odmietnutie povinného očkovania, medzi ktoré ďalej patrí napr. očkovanie proti tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam či pneumokokovým invazívnym ochoreniam.

Ako pre eTREND spresnila Lenka Šramková z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), lekár bude mať povinnosť udať regionálnemu ÚVZ meno rodiča odmietajúceho očkovanie, konkrétne očkovania a dôvody odmietnutia. Zároveň by mal viesť evidenciu odmietnutí povinného očkovania.

Doteraz pediatri odmietnutie očkovania len zaznamenali v zdravotnej karte. ÚVZ, ktorý je oprávnený za takéto konanie rodičov pokutovať, odporcov očkovania „odhalil“ len pri kontrolách záznamov lekárov.

Po novom budú úradníci z ÚVZ automaticky informovaní o všetkých odmietnutých povinných očkovaniach. Následne regionálny ÚVZ podľa L. Šrámkovej pozve rodiča na osobný pohovor, kde mu pracovníci odborov epidemiológie vysvetlia riziká ochorenia alebo ochorení, proti ktorým jeho dieťa nebude chránené. „V prípade, že ani po pohovore nebude rodič ochotný dať svoje dieťa zaočkovať, bude nasledovať priestupkové konanie v zmysle zákona,“ vysvetlila hovorkyňa ÚVZ.

Pokuta za odmietnutie očkovania môže v súhrnnej výške dosiahnuť až 331 eur. Podľa úradu nie je zmyslom nahlasovania odporcov očkovania odstrašiť ich od svojho rozhodnutia. Údaje o odmietnutých očkovaniach sa podľa L. Šrámkovej budú „využívať pri odhaľovaní príčin nízkej zaočkovanosti, pri plánovaní stratégie Imunizačného programu Slovenskej republiky, komunikácie s rodičmi a pri plánovaní informačných kampaní zameraných na podporu zaočkovanosti.“

Neformálne záujmové združenie Sloboda v očkovaní zrušenie povinného očkovania proti TBC víta, no so zoznamami ani zdôvodnením ich zavedenia nesúhlasí. Podľa združenia bude nahlasovanie odporcov očkovania pre lekárov nedôstojnou úlohou, ktorá vážne naruší vzťah medzi nimi a pacientom. Zástupca združenia Marián Fillo tiež neprijíma argumentáciu ministerstva, že zmena je v záujme ochrany zdravia obyvateľstva.

Hromadná pripomienka k vyhláške, ktorú iniciovala Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania (IURO), žiada okrem vypustenia inkriminovaných ustanovení aj vypustenie invazívnych pneumokokových ochorení (IPO) zo zoznamu povinných očkovaní. Toto očkovanie je v štátoch EÚ ojedinelé a podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne tiež nákladovo hrubo neefektívne. „Celkové náklady na liečbu IPO predstavujú za ostatných desať rokov priemerne 71-tisíc eur ročne. Náklady poisťovne na úhradu pneumokokových vakcín za ostatné tri roky, odkedy sú plne hradené poisťovňou, dosahujú priemerne 5,6 milióna eur ročne,“ píše IURO v zdôvodnení svojej hromadnej pripomienky.

Viac o povinnom očkovaní si prečítajte aj vo vianočnom dvojčísle TRENDU č. 50-51.

 

Tlačený TREND na webe, kniha ako darček a ďalšie: Deväť dôvodov, prečo si predplatiť časopis TREND.

Ilustračné foto na titulke - Vlado Benko