Program zameraný na podporu žiakov stredných a základných škôl, ktorí vynikajú charakterovými vlastnosťami, chuťou podnikať a občiansky sa angažovať tento rok vyberal zo 120 projektov a uchádzačov. Ďalšími ocenenými boli 9-ročný výrobca mydiel Matuš Pokorný a 16-ročná spisovateľka Valentína Sedileková.

Žiaci základných a stredných škôl si už dlhé roky merajú sily najmä v predmetových olympiádach a súťažiach zameraných na hodnotenie vedomostí. V ostatnej dobe však pribúdajú aj programy, ktoré si všímajú širší rozmer osobnosti.

Detský čin roka oceňuje deti, ktoré výnimočným spôsobom pomáhajú svojej rodine, rovesníkov, komunite či prírode, Leaf Awards zase žiakov, ktorí už v mladom veku majú podnikateľský duch, vôľu pomáhať ľuďom okolo seba a dosahujú výnimočné výsledky.

„Pre nás sú dôležité štyri vlastnosti – charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občianska angažovanosť a tú sú aj hodnoty, ktoré hľadáme v príbehoch mladých ľudí,“ hovorí Branislav Jakabovič z neziskovej organizácie Leaf, ktorá súťaž organizuje.

Bratislavčan Matúš Pokorný získal cenu „Makovicu“ za pomoc svojmu bratovi s mozgovou obrnou. „Som alergik a mal som veľkú spotrebu mydiel, tak som sa ich naučil vyrábať sám. Raz mi spadol do rozrobeného mydla panáčik z Lega a tak som vymyslel mydlo pre deti, ktoré si nechcú umývať ruky,“ hovorí o zrode podnikateľského plánu štvrták základnej školy.

Výnosy z mydiel, ale aj sviečok či maľovaných hrnčekov, ktoré často sám predáva na verejných podujatiach pomáhajú rodine zvládať vysoké náklady na starostlivosť o jeho postihnutého súrodenca.

Matúš navštevuje školu pre mimoriadne nadané deti, skladá a programuje programovateľné Lego a angažuje sa aj v občianskom združení Čarovný prútik, ktoré organizuje tvorivé dielne pre deti s mozgovou obrnou.

V prípade Valentíny Sedilekovej z Banskej Bystrice porota ocenila vydanie knižky Pokrvní. Tínedžerská spisovateľka ju označuje za prvú časť fantasy trilógie a časť financií z jej predaja venovala onkologicky chorým deťom.

V rodnom meste spoluorganizuje TEDx Youth, školský časopis a vedie školské besedy zamerané na motiváciu mladých ľudí. Okrem športu a písania sa venuje aj dobrovoľníctvu a pomáha na rôznych akciách neziskovky Svetielko nádeje v Banskej Bystrici.

Víťazov LEAF Awards vyberá na základe osobných pohovorov porota v zložení: rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Robert Redhammer, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Jaroslav Holeček, vedkyňa Kristína Uličná, sociológ a diplomat Martin Bútora, riaditeľka súkromného gymnázia Mária Smreková a manažér fondu rizikového kapitálu Peter Irikovský. Program podporuje aj prezident Andrej Kiska.

Vlani porotcovia ocenili stredoškoláka Ondreja Vrábla, ktorý tvorí unikátne „Pinf“ hry pre pacientov s mozgovou obrnou. Tie im pomáhajú spoznávať písmená a zlepšovať slovnú zásobu.

Tínedžerka Dominika Geregová vymyslela projekt pomoci pacientom na detskej onkológií „Deti deťom“, kde deti tvoria hračky v interaktívnej dielničke a dnes 17-ročný Jozef Tanzer získal cenu za zariadenie QuakeResq, ktoré slúži na predpovedanie a detekciu prichádzajúcich zemetrasení.

Nezisková organizácia LEAF vznikla v roku 2011 s cieľom zvyšovať kvalitu života na Slovensku prostredníctvom vzdelávania mladých ľudí, ktorý majú potenciál meniť veci okolo seba. Ocenenie v podobe symbolickej Makovice udeľuje za dosiahnuté študijné výsledky, za podnikateľské či neziskové projekty.

Najlepší uchádzači získavajú ročné individuálne rozvojové programy „šité na mieru” v hodnote tri, šesť a deväťtisíc eur. Vznik organizácie iniciovali zakladatelia developerskej skupiny HB Reavis.