Predplatiť TREND

Práve čítate: KVÍZ: Každý rok zbankrotujú tisícky Slovákov. Viete ako prebieha osobný bankrot?

Diskusia () Uložit článok Zdieľať článok Predplatiť TREND
Predplatiť TREND
1.5. 16:30 | Kvízy

KVÍZ: Každý rok zbankrotujú tisícky Slovákov. Viete ako prebieha osobný bankrot?

V osobnom bankrote skončilo minulý rok takmer deväťtisíc ľudí. Požiadali oň preto, lebo sa chceli zbaviť dlhov, ktoré neboli schopní plácať. TREND prichystal krátky prehľad o tom, čo možno pri osobnom bankrote očakávať

Peniaze

1/10 Koľko dní po dátume splatnosti pohľadávky musí byť dlžník – fyzická osoba – v omeškaní, aby sme mohli hovoriť o jeho platobnej neschopnosti?

Foto: Shutterstock
Peniaze

2/10 Zmyslom osobného bankrotu je oddlžiť sa od dlhov, ktoré dlžník nie je schopný splácať. Osobný bankrot môže prebehnúť dvomi spôsobmi. Ktorými?

Foto: Shutterstock
Peniaze

3/10 Od niektorých dlhov sa oddlžiť dá, od iných nedá. Pri ktorom z uvedených dlhov je oddlženie sa možné?

Foto: Shutterstock
Peniaze

4/10 Ako dlho musí voči dlžníkovi trvať exekučné konanie, aby mohol požiadať o oddlženie formou konkurzu?

Foto: Shutterstock
Peniaze

5/10 Môže návrh na konkurz či splátkový kalendár podať fyzická osoba, ak je vo výkone trestu odňatia slobody?

Foto: Shutterstock
Peniaze

6/10 Návrh na oddlženie musí na Slovensku v zásade prejsť cez jednu inštitúciu. Ktorú?

Foto: Shutterstock
Peniaze

7/10 Koľko eur zaplatí žiadateľ o osobný bankrot správcovi a advokátovi dohromady?

Foto: Shutterstock
Peniaze

8/10 Vyhlásením oddlženia zo strany súdu sa zastavujú všetky existujúce exekučné konania, ako aj zrážky z príjmu. Čo sa deje s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov?

Foto: Shutterstock
Peniaze

9/10 Ak sa dlžník rozhodne ísť cestou oddlženia formou splátkového kalendára, na koľko rokov mu poskytne súd ochranu pred veriteľmi?

Foto: Shutterstock
Peniaze

10/10 Do koľkých rokov odo dňa vyhlásenia sa môže nespokojný veriteľ domáhať zrušenia oddlženia dlžníka?

Foto: Shutterstock
Hrať znova Ďalšie kvízy

Video