Na slávnostnom galavečeri v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave vyhlásili aj víťazov štrnástich právnických kategórií i Judikát roka. Na podujatí sa zúčastnil minister spravodlivosti Gábor Gál i predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec, exminister spravodlivosti.

Cieľom súťaže Právnická firma roka je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v jednotlivých odboroch práva. Právnickou firmou roka je vždy veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia.

Prehľad víťazov súťaže Právnická firma roka 2019

 • Právnická firma roka pre domácu advokátsku kanceláriu: Advokátska kancelária Relevans

 • Právnická firma roka pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu: Allen & Overy Bratislava

 • Víťazným judikátom roka sa stal: JUDIKÁT č. 5To 2/2018, nástenkový tender

(Členovia senátu: Juraj Kliment, Peter Hattala a Peter Szabo)

 • Právo obchodných spoločností: Paul Q

 • Hospodárska súťaž: Čechová & Partners

 • Reštrukturalizácia a insolvencia: Ikrényi & Rehák

 • Developerské projekty a nehnuteľnosti: Soukeník - Štrpka

 • Fúzie a akvizície: Hamala, Kluch, Víglaský

 • Bankovníctvo a financie: Allen & Overy Bratislava

 • Duševné vlastníctvo: Brichta & Partners

 • Telekomunikácie, právo informačných technológií: Staněk, Vetrák & Partneri

 • Pracovné právo: Kvasňovský & Partners / Advokáti

 • Verejné obstarávania: Ružička and Partners

 • Sporová agenda: Advokátska kancelária Relevans

 • Daňové právo: PRK Partners

 • Energetika a energetické projekty: Kinstellar

  Zvláštna kategória

 • Pro Bono & CSR: Krivak & Co

Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2019

Najlepšia medzinárodná kancelária Allen & Overy: Na snímke vľavo je partner Allen & Overy Bratislava Renátus Kollár Zdroj: Martina Brunovská

 

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie má dve časti. Prvá časť predstavuje vypĺňanie dotazníkov a druhá časť stanovisko hodnotiteľov, pričom každá predstavuje 50 percent.

Zapojené advokátske kancelárie vypĺňajú dotazník, z ktorého sa získa prehľad podľa jednotlivých odborov práva o transakciách, na ktorých pracovali. Orientácia je na právnu zložitosť, náročnosť, medzinárodné prvky, spoločenský dosah, význam pre lokálnu justíciu alebo legislatívu.

V prvej časti ide o stanovisko hodnotiteľov, ktorých predstavujú ľudia z inštitúcií mimo právnickej brandže, teda predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bánk, audítorské firmy. V skupine hodnotiteľov nie sú šéfovia právnych oddelení, ale najmä členovia predstavenstva alebo dozorných rád, ktorí sú príjemcovia výsledku práce advokátskych kancelárií.

Na druhej časti podujatia sa zúčastní 200 pozvaných hostí, medzi ktorými sú okrem advokátskych kancelárií zapojených do súťaže Právnická firma roka aj významní predstavitelia zo slovenského biznisu a odborníci z právnej oblasti.

Slávnostným ceremoniálom má týždenník TREND a spoločnosť Epravo Group snahu vyzdvihnúť význam odbornosti v poskytovaní právnych služieb, a tým prispieť k posilňovaniu právnej istoty.