Na slávnostnom galavečeri v priestoroch hotela Double Tree by Hilton v Bratislave vyhlásili aj víťazov trinástich právnických kategórií i Judikát roka 2018.

Cieľom súťaže Právnická firma roka je poskytnúť lokálnemu trhu orientáciu v jednotlivých odboroch práva. Právnickou firmou roka je vždy veľmi odporúčaná kancelária, ktorej sa v hodnotenom roku podarila kľúčová alebo výnimočná transakcia.

Prehľad víťazov súťaže Právnická firma roka 2018:

 • Právnická firma roka pre domácu advokátsku kanceláriu: Ružička Csekes
 • Právnická firma roka pre medzinárodnú advokátsku kanceláriu: Allen & Overy Bratislava
 • Víťazným judikátom roka sa stal: JUDIKÁT č. II. ÚS 285/2017 Babiš vs. ÚPN (Členovia senátu: Ladislav Orosz, Ľudmila Gajdošíková, Lajos Mészáros)

 • Právo obchodných spoločností: Ružička Csekes
 • Hospodárska súťaž: Kinstellar
 • Reštrukturalizácia insolvencia: IKRÉNYI & REHÁK
 • Developerské projekty a nehnuteľnosti: Advokátska kancelária Relevans
 • Fúzie a akvizície: Hamala, Kluch Víglaský
 • Bankovníctvo a financie: Allen & Overy Bratislava
 • Duševné vlastníctvo: Brichta & Partners
 • Telekomunikácie, právo informačných technológií: MPH advokátska kancelária
 • Pracovné právo: Nitschneider & partners
 • Verejné obstarávania: Ružička Csekes
 • Sporová agenda: Advokátska kancelária Relevans
 • Daňové právo: PRK Partners
 • Trestné právo: Laciak & Co.

Kritéria hodnotenia

Hodnotenie má dve časti. Prvá časť predstavuje vypĺňanie dotazníkov a druhá časť stanovisko hodnotiteľov, pričom každá predstavuje 50 percent.

Zapojené advokátske kancelárie vypĺňajú dotazník, z ktorého sa získa prehľad podľa jednotlivých odborov práva o transakciách, na ktorých pracovali. Orientácia je na právnu zložitosť, náročnosť, medzinárodné prvky, spoločenský dosah, význam pre lokálnu justíciu alebo legislatívu.

V prvej časti ide o stanovisko hodnotiteľov, ktorých predstavujú ľudia z inštitúcií mimo právnickej brandže, tj. predstavitelia veľkých zadávateľov, investičných bánk, audítorské firmy. V skupine hodnotiteľov nie sú šéfovia právnych oddelení, ale hlavne členovia predstavenstva alebo dozorných rád, ktorí sú príjemcovia výsledku práce advokátskych kancelárií.

Na druhej časti podujatia sa zúčastní 200 pozvaných hostí, medzi ktorými sú okrem advokátskych kancelárií zapojených do súťaže Právnická firma roka, aj významní predstavitelia zo slovenského biznisu a odborníci z právnej oblasti.

Slávnostným ceremoniálom má týždenník TREND a spoločnosť EPRAVO GROUP snahu vyzdvihnúť význam odbornosti v poskytovaní právnych služieb, a tým prispieť k posilňovaniu právnej istoty.