Na zostavení rebríčka Právnická firma roka 2017 sa podieľala nezávislá skupina vyše stovky hodnotiteľov z radov firiem a inštitúcií z brandže, ako aj vydavateľstvo epravo.sk ako nezávislý subjekt dlhodobo monitorujúci činnosť právnikov.

Kancelárií, ktoré tento rok poskytli svoje údaje na hodnotenie, bolo 64. Na piatom ročníku podujatia, ktoré spoluorganizuje TREND, sa zúčastnili všetci významní hráči na trhu právnych služieb.

Nutná zmena v poskytovaní služieb

Managing Partner Ružička Csekes Jaroslav Ružička sa domnieva, že súčasná situácia na trhu právnych služieb sa vyznačuje rastúcou konkurenciou na malom priestore. Tento trend však nie je zodpovedajúcim spôsobom sprevádzaný zvyšovaním počtu odborne schopných a dostatočne skúsených advokátov. Navyše sa prejavuje istý odliv z klasickej advokácie. Advokáti, uprednostňujúci pozície v interných štruktúrach klienta, posilnia interné tímy, logicky sa však bude znižovať ich širší rozhľad.

Bez nutnej zmeny v kvalite a spôsobe poskytovania právnych služieb, zdôrazňuje J. Ružička, to môže do budúcnosti znamenať nižšiu efektivitu poskytovaných právnych služieb, zvýšené náklady a väčšiu časovú náročnosť spracovania zadaní.

Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2017

Najlepšia domáca advokátska kancelária: Ružička Csekes. Cenu prevzal managing partner Jaroslav Ružička Zdroj: Martina Brunovská

„Ako advokáti sme povinní chrániť záujmy klienta. V súčasnom svete to znamená povinnosť vnímať zmeny nielen cez prizmu legislatívy, ale aj prostredia, do ktorého je právna norma zasadená a v ktorej klient žije. Nie sú to len nové globálne trendy a inovácie, ktoré budeme musieť prijať, ale tiež meniaci sa spôsob spolupráce preferovaný klientmi,” komentuje J. Ružička.

Advokát, človek mnohých tvárí

Partner Allen & Overy Bratislava Martin Magál sa s nadhľadom zamýšľa nad potrebou dobrých advokátov v súčasnej dobe.

„Ak sa súdite a je vám to z duše nepríjemné, poteší vás, ak na vašej strane ringu stojí niekto, kto si to dobrodružstvo, napätie a taktizovanie na rozdiel od vás užíva. Ak vytvárate spoločný podnik s kamarátmi, o ktorých ste presvedčení, že by za vás aj život položili, tak, hoci si to nepriznáte, upokojí vás, ak sa váš právnik zamyslí a v zmluve vás ochráni pred desatorom zvrhlých a nepravdepodobných spôsobov, akým vás kamarát dokáže obtiahnuť o podiel vo firme.“

Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2017

Najlepšia medzinárodná kancelária Allen & Overy: Na snímke vľavo je partner Allen & Overy Bratislava Renátus Kollár Zdroj: Martina Brunovská

Rola advokáta v modernej dobe podľa názoru S. Magála v sebe spája polohu kráľovho šaša, mafiánskeho consigliereho a Cyrana z Bergeracu. A tak to má byť.

„Ak za svoje ťažko alebo ľahšie zarobené peniaze chcete naozaj dostať pridanú hodnotu, potrebujete aby bol váš advokát brutálne úprimný a povedal vám do očí aj veci, ktoré by ste iným netolerovali. Ak sa v noci budíte so strachom, že vás spoločník alebo manželka okrádajú, potrebujete mať možnosť zveriť sa tým človeku, o koho lojalite voči vám nemôže byť pochybností. A keď sa uchádzate o priazeň strategického investora, potrebujete, aby pre vás niekto zložil sonet o neodolateľnej dokonalosti vašej firemnej štruktúry, kultúry a všeobecných obchodných podmienok,“ glosuje S. Magál.

Judikát roka 2017

Žena z Afganistanu s troma deťmi na úteku, ktorá sa ocitla na území Slovenska, nemala byť umiestnená v útvare policajného zaistenia v Sečovciach, kde bolo obmedzené právo rodiny na slobodu pohybu. Cudzinka sa po rozhodnutí Krajského súdu v Košiciach, ktoré bolo v jej neprospech, odvolala na Najvyšší súd SR a ten rozsudok zrušil a nariadil prepustiť rodinu zo zaistenia.

Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2017

Judikát roka 2017 získal senát Najvyššieho súdu - Elena Berthotyová (na snímke), Jana Henčeková a Katarína Benczová Zdroj: Martina Brunovská

Podľa senátu NS SR Eleny Berthotyovej, Jany Henčekovej a Kataríny Benczovej je zaistenie vážnym obmedzením slobody a orgány ho dostatočne neodôvodnili, nepreskúmali iné alternatívne možnosti a neprihliadali na najlepší záujem detí. Sudkyne sa v odôvodnení odvolávajú aj na rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.

Súťaž o najlepšie súdne rozhodnutie – Judikát roka – organizuje týždenník TREND v spolupráci so Združením za otvorenú justíciu. Jej cieľom je v prostredí nedôvery v slovenské súdnictvo poukázať na unikátne rozsudky. Porota zložená z odborníkov a právnych špičiek hodnotí najmä spoločenský dosah a právnu argumentáciu.

Prehľad víťazov súťaže Právnická firma roka 2017

 • Domáca advokátska kancelária: Ružička Csekes
 • Medzinárodná advokátska kancelária: Allen & Overy
 • Hospodárska súťaž: Čechová & Partners
 • Právo obchodných spoločností: Paul Q Law Firm
 • Fúzie a akvizície: PRK Partners
 • Bankovníctvo a financie: Allen & Overy Bratislava
 • Sporová agenda: Advokátska kancelária Relevans
 • Daňové právo: PRK Partners
 • Verejné obstarávania: Ružička Csekes
 • Pracovné právo: Nitschneider & Partners
 • Developerské projekty a nehnuteľnosti: Advokátska kancelária Relevans
 • Reštrukturalizácia a insolvencia: Soukeník – Štrpka
 • Telekomunikácie, právo informačných technológií: Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners
 • Duševné vlastníctvo: Brichta & Partners
 • Trestné právo: Ružička Csekes