Chaotická komplexná akreditácia, plytvanie peniazmi pri vydávaní Učiteľských novín, expresné udeľovanie titulov či horúcou ihlou šitá reforma školstva. Každý z prípadov nahráva tvrdeniu, že minister Ján Mikolaj funkciu nezvláda. No ostatná kauza je z iného súdka. Podľa zistení TRENDU je sám minister školstva zapojený do pochybného vyhodnocovania ponúk v tendri na tlač učebníc.

Akože súťaž

TRENDU sa podarilo získať fotografie dokumentov, z ktorých vyplýva, že ponuky vydavateľstiev neboli vyhodnotené podľa stanovených kritérií, ale na základe osobných preferencií J. Mikolaja. Jeho podpis sa nachádza na prvom dokumente. Je to zoznam tridsiatich učebníc a vydavateľstiev, ktoré ich budú tlačiť. Druhý dokument je ten istý zoznam rozšírený o ďalších pätnásť titulov a konkrétne cenové ponuky ôsmich vydavateľstiev, ktoré prešli sitom užšej súťaže.

Pri preskúmaní oboch dokumentov je zrejmé, že nie vždy vyhralo vydavateľstvo s najnižšou ponukou. No cena bola len jedno z troch kritérií, podľa ktorých sa ponuky mali hodnotiť. Hodnotitelia mali vziať do úvahy aj grafické stvárnenie a polygrafickú kvalitu obalu a väzby knihy. Lenže to sa nestalo. Podľa zdroja zvnútra rezortu, ktorý poskytol TRENDU spomenuté dokumenty, sa hodnotiace hárky vypĺňali podľa zoznamu podpísaného J. Mikolajom. Radoví zamestnanci ministerstva pri jednotlivých ponukách najprv pridelili najvyšší počet bodov vydavateľstvu zo zoznamu. Pri bodovaní ostatných ponúk mali za úlohu zohľadniť kritériá na vyhodnotenie, ale celkový súčet bodov nesmel prekročiť skóre vydavateľstva zo zoznamu. K zhode na víťazoch nedošlo okamžite. Podľa zdroja TRENDU sa zápisnica o vyhodnotení ponúk tvorila dva týždne.

Kto zarába na učebniciach

Hodnovernosť zoznamu s podpisom J. Mikolaja potvrdili aj zmluvy, ktoré TREND dostal až v deň uzávierky. Ministerstvo podpísalo s vydavateľstvami kontrakty na tituly tak, ako je to uvedené v zozname. Výnimku tvorí päť učebníc, ktoré nakoniec pripadli vydavateľstvu Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá (SPN) podnikateľa Ivana Kmotríka. To bolo v učebnicovom tendri najúspešnejšie, v prvej etape uzavrelo so štátom zmluvu na sumu – 1,03 mil. eur s DPH. Ostatné vydavateľstvá zinkasujú dovedna o polovicu menej a hoci štát podpísal zmluvy ešte len na tretinu plánovaných titulov, z vyčlenených 3,2 milióna eur minul už takmer polovicu.

Podľa stanoviska ministerstva školstva ponuky hodnotili všetci členovia komisie a podľa stanovených kritérií. „Na základe vyhodnotení od každého člena komisie bola komisiou vyhotovená zápisnica o vyhodnotení ponúk, ktorú podpísali všetci členovia komisie a tá odporučila ministrovi školstva úspešných uchádzačov schváliť a podpísať s nimi kúpne zmluvy,“ tvrdí hovorkyňa rezortu Dana Španková. Dokument s podpisom J. Mikolaja však nie je ani zápisnicou, ani kúpnou zmluvou. Pomocou žiadneho zoznamu bez hlavičky a dátumu sa však podľa hovorkyne ponuky nehodnotili. „Informácie TRENDU sa nezakladajú na pravde,“ tvrdí.

Len pre skúsených

Ďalšie skutočnosti okolo tendra poukazujú buď na neprezieravosť úradníkov na oddelení edičnej činnosti, alebo, naopak, na účelové konanie, ktorého výsledkom sú chýbajúce učebnice v školách a plytvanie peniazmi daňovníkov.

Užšiu súťaž na tlač učebníc vyhlásili koncom februára. Ministerstvo vtedy počítalo so 102 titulmi v celkovom náklade 1,54 milióna kusov. Vzhľadom na náklad a požadovanú kvalitu, ale tiež na skutočnosť, že v tom čase už prebiehali rokovania na reedíciu 288 titulov v náklade 2,42 milióna kníh, ministerstvo mohlo predpokladať, že vydavateľstvá budú mať problém stihnúť vytlačiť učebnice do začiatku školského roka.

No kritériá na vydavateľov nových učebníc postavilo tak, že hoci pôvodný zámer bol uzavrieť zmluvy s dvadsiatkou firiem, sitom prešlo len osem z nich. Uchádzač o učebnicový biznis musel preukázať, že jeho ročný obrat za zákazky na tlač a vydávanie učebníc bol v rokoch 2005 až 2007 minimálne 66-tisíc eur. Zarážajúce na tejto požiadavke je, že vydavateľstvá nezabezpečujú tvorbu textov učebníc. Autorské tímy sa hľadali v osobitnej súťaži. Vydavateľstvá v tomto prípade majú zabezpečiť len redakčné a grafické spracovanie rukopisov a tlač. To znamená, že keby ministerstvo neobmedzilo tender len na firmy so skúsenosťami s vydávaním učebníc, ale otvorilo by ju aj pre ostatné vydavateľstvá, tlačiarne a grafické štúdiá, výroba by mohla postupovať rýchlejšie.

Či takto postavené kritériá nie sú vzhľadom na charakter obstarávanej služby neprimerané, Úrad pre verejné obstarávanie nechce prejudikovať. „Keďže v predmetnom prípade neboli úradu podané námietky, nie je možné poskytnúť na vašu otázku jednoznačnú odpoveď,“ odpísala TRENDU hovorkyňa úradu Helena Fialová. No neprimerané kritériá rezortu J. Mikolaja nie sú cudzie. Z tohto dôvodu obstarávací úrad v júli zrušil užšiu súťaž na rezortný informačný portál.

Žiaci lajdáci

Druhá ťažko obhájiteľná skutočnosť v učebnicovom tendri sa skrýva v oznámení o výsledkoch prvej etapy obstarávania. Pôvodne plánovaný náklad 530 500 kusov pre prvú tridsiatku titulov sa na ministerstve rozhodli zvýšiť o ďalších 185 600 kusov. Bohatá rezerva má podľa úradníkov pokrývať prípady „straty, zničenia a poškodenia učebníc“. Okrem podozrievania ministerstva, že slovenskí žiaci si nové učebnice nebudú vážiť, a preto je nutná rezerva, v oznámení sa uvádza aj ďalšie zdôvodnenie: „Aby sa hneď v ďalšom roku používania nemusela robiť ekonomicky nevýhodná dotlač chýbajúceho percenta učebníc.“

Či sa tým naráža na už spomenutý tender na reedíciu, nie je známe. V ňom sa totiž tlačia aj učebnice, ktoré prišli do škôl len nedávno, v roku 2008. A nie v malých nákladoch. Napríklad šlabikár Lipka z vydavateľstva Aitec, ktorý bol istý čas jediný ministerstvom schválený šlabikár, sa má v reedícii tlačiť v náklade 40-tisíc kusov. Náklad ostatných dvoch šlabikárov od iných autorov je podľa distribučnej firmy Ad Rem, ktorá školám učebnice rozváža, deväť-, respektíve jedenásťtisíc kusov.

Ďalší príklad – učebnica prírodovedy pre 1. ročník z vydavateľstva SPN, ktorá tiež prvýkrát vyšla pred rokom. Tlačiť sa bude aj v tomto roku (hoci na edičnom portáli ministerstva sa uvádza ako dátum posledného vydania rok 1900) v počte 60-tisíc kusov, čo dokonca prevyšuje počet všetkých prvákov. Tých bolo v septembri 2008 spolu 50 707 vrátane žiakov maďarskej národnosti.

Vydavateľstvo Ivana Kmotríka bolo najúspešnejšie aj v tomto tendri. Z dôvodu ochrany autorských a umeleckých práv ministerstvo neobstarávalo verejnou súťažou, ale cez rokovacie konanie bez zverejnenia. No pokým v siedmich prípadoch sa rezortu podarilo vyrokovať nižšiu cenu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky, v troch prípadoch neušetrilo ani euro. To je aj prípad SPN, ktorému za takmer 950-tisíc učebníc štát zaplatí 2,28 milióna eur bez DPH.

Viem, ale nepoviem

Školy si učebnice objednávajú cez edičný portál ministerstva, ktorý bol spustený v októbri 2008. Portál vytvorila spoločnosť Creative Sites. Po roku prišlo ministerstvo s novým portálom, ktorý je dielom firmy Millennium 000. Tá v minulosti dodala portálové riešenia aj pre ministerstvá financií i výstavby. Nový portál sa obstarával podprahovou metódou. Podľa riaditeľa firmy Radoslava Balajku získalo Millennium zákazku na základe dobrých referencií. V čom sú prednosti nového portálu a koľko zaň rezort školstva zaplatil, však R. Balajka nechce špecifikovať. „Nebolo to viac ako 30-tisíc eur,“ tvrdí.

Vymýšľanie zbytočných nákladov v učebnicovom biznise pociťujú aj priamo rodičia žiakov. Keď vedenie Základnej školy vo Viničnom zistilo, že objednané učebnice matematiky pre druhákov dorazia najskôr v druhom školskom polroku, objednali ešte jedny priamo od vydavateľa. Za tie i za dovoz však musia zaplatiť.

Zástupcovia vydavateľstiev, ktoré budú nové učebnice tlačiť (Aitec, Educo, Expol, Orbis Pictus Istropolitana, Príroda, SPN, Terra, Vojenský kartografický ústav), o podrobnostiach súťaže nechcú hovoriť. „Nebudem sa k tomu vyjadrovať, prečo by som mal?“ reagoval šéf VKÚ Pavol Kontra na otázku, ako je v zmluve s ministerstvom zadefinovaná pokuta za nedodržanie termínu dodania učebníc. Vyjadrovať sa však nebolo k čomu, žiadne sankcie za neskoré dodanie učebníc sa v zmluvách nespomínajú. Odpovede, prečo sankcie v zmluvách nie sú a z akého dôvodu sa náklad zvýšil o 35 percent oproti pôvodnému plánu, sa TREND ani po ôsmich dňoch od zaslania otázok nedočkal.

„Všetci vieme, kde sa Slovensko nachádza v rebríčku korupcie,“ vysvetlila do telefónu konateľka jedného z menších vydavateľstiev, prečo nechce komentovať výsledky súťaže. „Sama sebe by som si poškodila. Príde tretie kolo a moja firma nedostane nič.“

Pochybná komisia

Už skôr však bola spochybnená odborná spôsobilosť komisie, ktorá mala v tendri rozhodovať. „Nikto z členov komisie nemá podľa mojich vedomostí polygrafické vzdelanie ani priame skúsenosti s tvorbou učebníc,“ vyjadrila sa v júni pre Hospodárske noviny Sylvia Madarásová z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana. Prax v polygrafii ministerstvo ani nevyžaduje. V troch výberových konaniach na pozíciu hlavný radca oddelenia edičnej činnosti, ktoré sa uskutočnili v júli tohto roku, stačilo uchádzačovi vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. V kolónke osobitné kvalifikačné predpoklady stálo: nevyžadujú sa. Ani v prípade, keď rezort hľadal vedúceho edičného oddelenia.

Minister J. Mikolaj sa v jednom z rozhovorov na tému meškajúcich učebníc vyjadril, že nechce tlačiť na pílu. „My kvôli urýchleniu predsa nepošleme na základnú školu zlú učebnicu. Dôležité je, aby boli naozaj dobré,“ povedal pred mesiacom agentúre TASR. O kvalite nových učebníc by sa dal napísať osobitný článok. No pomalšie tempo vydávania akoby sa prenieslo aj do učebníc, kde sa v niektorých prípadoch zastavil čas. Napríklad cvičenie z Vlastivedy pre 2. ročník dáva žiakom za úlohu napísať vyznanie svojmu domovu na „korešpondenčný lístok“.

Ilustrácia - Marián Kamenský